piątek, 5 czerwca 2020 r.

Jasełka w Kołdrąbiu

Abp Wojciech Polak gościł 7 stycznia w Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu. W prowadzonej przez Caritas placówce mieszka obecnie 46 wychowanków w wieku od trzech do kilkunastu lat. „Dzielcie się sercem każdego dnia i starajcie się być dobrzy” – prosił dzieci Prymas. 


Noworoczne spotkanie w „Słonecznej Przystani” to już tradycja. Co roku uczestniczą w nim nie tylko podopieczni i pracownicy Domu Dziecka, ale także przyjaciele, darczyńcy, sponsorzy oraz przedstawiciele instytucji i służb współpracujących z placówką. Dom odwiedzał także poprzedni arcybiskup gnieźnieński Józef Kowalczyk, a abp Wojciech Polak gościł w nim niejednokrotnie jeszcze jako biskup pomocniczy gnieźnieński.


Specjalnie na przyjazd gości dzieci przygotowały kolędy i świąteczny spektakl. Odpowiednio przebrane i ucharakteryzowane wystawiły jasełka inspirowane „Betlejem polskim” Lucjana Rydla. Dziękując małym aktorom za szczególną „podróż do Betlejem” abp Polak prosił, by nigdy nie zapominali, że narodzony tam Jezus przychodzi do wszystkich, do każdego człowieka, i w każdym pragnie zapalać miłość i dobroć.


„Każdy jest zaproszony, by tę miłość i dobroć przyjąć, by się nią ucieszyć i podzielić z innymi. Dzielmy się zatem z innymi naszym sercem, dzielmy się dobrocią w naszych domach, w naszych wspólnotach, tam, gdzie mieszkamy, uczymy się i pracujemy. Niech z naszych serc płynie miłość i dobroć, którą sam Bóg w nas zapala” – mówił Prymas Polski. Złożył też specjalne życzenia dzieciom i młodzieży, prosząc, by starali się każdego dnia być apostołami dobroci.


W czasie spotkania przełamano się opłatkiem i zaśpiewano kolędy. Była to również okazja do krótkich podsumowań i spojrzenia w przyszłość. Specjalne powitanie – wystrzał armatni przygotowało Bractwo Kurkowe.


Dom Dziecka w Kołdrąbiu powstał w 1980 roku w neogotyckim pałacu, w którym wcześniej mieściła się szkoła oraz Urząd Gminy. Do 1992 roku był placówką publiczną. Później został przekazany Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, pod pieczą której funkcjonuje do dziś.


Placówka zajmuje obecnie dwa budynki. We wspomnianym XIX-wiecznym pałacu mieszkają dzieci młodsze. W znajdującym się nieopodal wyremontowanym budynku mieszka młodzież.  Wychowankowie mają do dyspozycji pracownię informatyczną, logopedyczną, studio muzyczne, gabinet psychologiczny oraz trzy świetlice ze sprzętem audio - wizualnym. Dom posiada także bazę sprzętu sportowo – rekreacyjnego.


BK KAI
Fot. B. Kruszyk 

Polecamy