poniedziałek, 1 czerwca 2020 r.

Modlimy się za synod i rodziny

Przypominamy, że decyzją abp. Wojciecha Polaka w kościołach i kaplicach archidiecezji gnieźnieńskiej w każdą niedzielę po Mszy św. odmawiana jest papieska modlitwa za rodziny i synod. Stosowny komunikat 30 grudnia ub. r. wydał Prymas Polski. 

„W związku z trwającym Synodem Biskupów na temat rodziny – zgodnie z apelem papieża Franciszka – proszę, aby we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji gnieźnieńskiej, w każdą  niedzielę po zakończeniu Mszy św., odmawiana była papieska modlitwa za rodziny i synod. Modlitwa ta powinna trwać od niedzieli 4 stycznia 2015 roku do zakończenia Synodu Biskupów w październiku 2015 roku” – napisał w komunikacie Prymas Polski.


Modlitwa do Świętej Rodziny 

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Amen.

 

Polecamy