poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Noworocznie w DOM-u

Abp Wojciech Polak spotkał się 10 stycznia z podopiecznymi Stowarzyszenia „DOM”, które prowadzi w Gnieźnie dwa schroniska dla osób bezdomnych. Organizację założył Marian Wierzbicki, niegdyś sam bezdomny, dziś pomagający innym, laureat Nagrody św. Brata Alberta.


W spotkaniu, jak co roku, wzięło udział ponad sto osób. Do wspólnego stołu z mieszkańcami dwóch schronisk prowadzonych przez Stowarzyszenie „DOM” zasiedli przedstawiciele lokalnych władz, pracownicy zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji, dobroczyńcy, siostry zakonne, kapłani i przyjaciele organizacji. Obecny był także abp senior Henryk Muszyński, który miał swój udział w powołaniu stowarzyszenia. Po raz pierwszy gościem DOM-u był abp Wojciech Polak. Składając życzenia nawiązał do tajemnicy świąt Bożego Narodzenia i przesłania Betlejemskiej Nocy. Oto Bóg z miłości stał się człowiekiem. Rodząc się dzieckiem przypomniał, że każdy z nas jest przed Nim jak dziecko, że potrzebuje Jego miłości i opieki. „Mamy lepszą lub gorszą historię życia, ale mamy też swoją historię życia z Bogiem, która zaczęła się na chrzcie świętym, kiedy otrzymaliśmy swoje imię. Nie jesteśmy przed Bogiem anonimowi, On rozpoznaje każdą i każdego z nas, z naszymi historiami, z naszymi słabymi i mrocznymi stronami, z trudnościami i nadziejami i pragnie, abyśmy pamiętali, że jesteśmy jego umiłowanymi dziećmi” – mówił Prymas. Życzył również wszystkim Bożego błogosławieństwa w nowym roku, Bożej opieki i wzajemnej miłości, a także umacniania tej wspólnoty, która staraniem i poświęceniem tylu ludzi powstała i tak pięknie się rozrasta. „Jak niedobrze, kiedy człowiek jest sam, kiedy nie ma obok siebie drugiego. Jak ważne jest wzajemne wsparcie, najmniejszy gest życzliwości. Niech to poczucie wspólnoty i miłości pozostanie w nas na wszystkie dni nowego roku” – życzył na koniec Prymas.


Dla uczestników spotkania zaśpiewał Chór św. Ojca Pio z gnieźnieńskiej fary. Wiele uśmiechu, ale i wzruszenia wywołało przedstawienie przygotowane przez dzieci z Przedszkola nr 9 „Leśne Ludki”. Przełamano się także opłatkiem i złożono sobie noworoczne życzenia. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania. Prymas Polski i arcybiskup senior otrzymali ponadto na pamiątkę książki, które podopieczni DOM-u wydali dla dzieci.


Stowarzyszenie „DOM” powstało w 2004 roku z inicjatywy Marii Chwiałkowskiej-Grygiel i Mariana Wierzbickiego, który niegdyś sam bezdomny, zmobilizował środowisko podobnych sobie osób i z błogosławieństwem ówczesnego metropolity gnieźnieńskiego abp. Henryka Muszyńskiego założył zrzeszającą ich organizację. W krótkim czasie wystarał się o budynek, który po remoncie otrzymał nazwę „Pomocna Przystań” i od razu przygarnął bezdomnych z Gniezna. Utworzono przy nim także punkt charytatywny i łaźnię dla ubogich. Dwa lata później Marian Wierzbicki i Maria Chwiałkowska-Grygiel pozyskali drugi dom z dużym terenem ogrodniczym, gdzie powstała filia schroniska. Staraniem samych podopiecznych uruchomiono dwa warsztaty: usługowo-remontowy i artystyczno-rzemieślniczy, gdzie bezdomni pracują zarobkowo i rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne. W 2011 roku Marian Wierzbicki został uhonorowany Nagrodą św. Brata Alberta Chmielowskiego za działalność na polu charytatywnym. Niedawno przy jednym ze schronisk powstał plac zabaw dla dzieci i miejsce odpoczynku dla ich rodziców i dziadków.


BK KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy