piątek, 5 czerwca 2020 r.

Opłatek akademicki

W Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się 9 stycznia doroczne opłatkowe spotkanie środowiska akademickiego Gniezna. Mszy św. przewodniczył i życzenia noworoczne obecnym złożył Prymas Polski abp Wojciech Polak. 


Eucharystię wspólnie z Prymasem Polski celebrowali profesorowie i moderatorzy gnieźnieńskiego seminarium duchownego. We wspólnej modlitwie w seminaryjnej kaplicy uczestniczyli przedstawiciele gnieźnieńskich uczelni wyższych - rektorzy, profesorowie, dyrektorzy, wykładowcy i studenci m.in. Kolegium Europejskiego im. Jana Pawła II. W homilii abp Wojciech Polak, nawiązując do liturgii słowa, skupił się na zagadnieniu miłości Boga i odpowiedzi, jaką na tę przychodzącą w Chrystusie miłość daje człowiek. „Chrześcijaninem nie staje się ten, kto uważa, że Bóg jest, lecz ten, kto uwierzył, że Bóg jest miłością” – przytoczył słowa czeskiego teologa ks. Tomasza Halika Prymas Polski, dodając, że właśnie dlatego Bóg w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem – z miłości do człowieka. On ofiaruje nam tę miłość i uczy do niej dorastać, a „naszą odpowiedzią na miłość Boga powinna być nasza wzajemna miłość” – mówił Prymas. Aby jednak kochać – tłumaczył dalej – „trzeba miłością żyć, aby trwać w miłości, trzeba miłość najpierw zrozumieć. W tym wypadku – zauważył – zrozumienie musi być oparte na doświadczeniu. Jak pisał w swojej encyklice o miłości Benedykt XVI: „Bóg nas kocha, pozwala, że możemy zobaczyć i odczuć Jego miłość i z tego pierwszeństwa miłowania ze strony Boga może, jako odpowiedź, narodzić się miłość również w nas”. Ta Boże perspektywa – zauważył abp Polak – daje człowieczemu doświadczeniu miłości nową jakość. „Papież Benedykt mówi, że człowiek kocha wówczas w Bogu i z Bogiem również tego, którego w danym momencie nie znam lub do którego nie czuję sympatii. Kocham drugiego, bo uczę się patrzeć na niego nie tylko jednie moimi oczami i przez moje uczucia, ale z perspektywy Jezusa. Patrzę Jego oczyma i przez Niego na drugiego. Czy jest to możliwe? Niewątpliwie jest pomocne i – dodałbym – nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Ale czy jest możliwe?” – pytał Prymas.


Akademickie spotkania noworoczne organizowane są od wielu lat. Rokrocznie gospodarzem jest Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne. To okazja do wspólnej modlitwy, przełamania się opłatkiem i słowem noworocznych życzeń, które wszystkim obecnym składał także rektor PWSD ks. Wojciech Rzeszowski. To również jedna ze sposobności do integracji środowiska akademickiego Gniezna.


BK KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy