niedziela, 7 czerwca 2020 r.

Rocznica śmierci kard. Glempa

W piątek 23 stycznia mija 2. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa Prymasa Polski, arcybiskupa metropolity warszawskiego i gnieźnieńskiego oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej o godzinie 18.00 pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego.


Kardynał Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 roku w Inowrocławiu, jako syn Kazimierza Glempa, byłego powstańca wielkopolskiego, i Salomei z Kośmickich. Lata dziecięce i młodość spędził w miejscowości Rycerzewo koło Inowrocławia. Do wybuchu II wojny światowej ukończył cztery klasy szkoły powszechnej w Kościelcu Kujawskim, a podczas okupacji niemieckiej pracował przymusowo w niemieckim gospodarstwie rolnym. Po wyzwoleniu, w marcu 1945 roku, rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, które ukończył w roku 1950 roku. Po maturze wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Tam odbył dwuletnie studia filozoficzne, a studia teologiczne kontynuował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1956 roku, w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, z rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego, sufragana poznańskiego, który udzielił ich w zastępstwie internowanego wówczas kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Po reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła w Polsce, 25 marca 1992 roku, na mocy bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus przestała istnieć unia personalna między Gnieznem i Warszawą. Kardynał Glemp pozostał arcybiskupem metropolitą warszawskim, zachowując godność Prymasa Polski, jako kustosz relikwii św. Wojciecha w Gnieźnie, a także ordynariuszem wiernych porządku wschodniego żyjących w Polsce i nie mających własnego ordynariusza. Godność Prymasa Polski piastował do 2009 roku. Zmarł 23 stycznia 2013 roku.


BK
Fot. M. Królak

Więcej o kard. Józefie Glempie TUTAJ

Polecamy