niedziela, 31 maja 2020 r.

1050-lecie chrztu: publikacje

Ukazała się najnowsza książka ks. Bogdana Czyżewskiego pt. „Piękno chrztu świętego” (Kraków 2016). Jest to refleksja nad tym, co wydarzyło się w naszej Ojczyźnie 1050 lat temu, a także ponowne odkrycie i zachwycenia się sakramentem chrztu w możliwie wszystkich jego wymiarach: biblijnym, patrystycznym, historycznym, liturgicznym i pastoralnym. Książka Ks. Czyżewskiego kierowana jest nie tylko do teologów, ale do każdego, kto pragnie uświadomić sobie, że sakrament chrztu wprowadza chrześcijanina w życie wiary i świadome jej przeżywanie na co dzień. To próba odpowiedzi na pojawiające się pytania: o znaczenie religijne i państwowe chrztu Polski w 966 roku, ale także o początki, czyli: co na temat chrztu świętego mówi Pismo Święte? Jaka jest historia katechumenatu i przygotowania do chrztu w Kościele pierwszych wieków, jak wyglądał chrzest w Kościele wczesnochrześcijańskim? Jak wygląda liturgia chrztu świętego dzisiaj? Po co rodzice chrzestni? Czy chrzest udzielany w innych Kościołach chrześcijańskich jest ważny? To także próba odpowiedzi na najważniejsze chyba, często dzisiaj stawiane pytanie, dlaczego warto przyjąć chrzest? Książka ks. Bogdana Czyżewskiego może stanowić pomoc duszpasterską dla kapłanów przygotowujących rodziców i rodziców chrzestnych do głębszego przeżycia chrztu św. swoich dzieci, ale też może być pamiątką ofiarowaną z okazji przyjęcia tego sakramentu. Polecamy. Do nabycia w Księgarni Archidiecezjalnej lub u autora.


Polecamy również duszpasterzom i wiernym, a także wszystkim poszukującym wiary swoisty „tryptyk rozważań” na temat wiary w oparciu o Credo wyznawane podczas każdej Mszy św. Trzy niewielkie książki autorstwa ks. Bogdana Czyżewskiego wydane przez gnieźnieńskie Wydawnictwo Gaudentinum noszą kolejno tytuły: Wierzę w Boga Ojca…; Wierzę w Jezusa Chrystusa…; Wierzę w Ducha Świętego…, (w przygotowaniu czwarta część: Wierzę w Kościół święty…). Zawierają one odpowiedzi na pytania, często stawiane przez dzieci, młodzież, ale i starszych:  Kto wymyślił wyznanie wiary? Kim jest Ojciec w niebie i dlaczego Wszechmogący? Kim jest Jezus Chrystus? Czy cierpienie i śmierć mają sens, Czy piekło jest puste? Co to jest czyściec i dla kogo przeznaczony? Wreszcie: Kim jest tajemniczy Duch Święty? Co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Autor próbuje nie tylko dać wyczerpujące odpowiedzi na te i inne pytania, ale także pobudzić czytelnika do osobistej refleksji nad tym, co znaczy wierzyć. Polecamy. Do nabycia w Księgarni Archidiecezjalnej lub u autora.  

Polecamy