środa, 3 czerwca 2020 r.

Civitas Christiana w Gnieźnie

„Zadaniem ludzi świeckich jest poszukiwanie takich rozwiązań, aby napełnić świat duchem chrześcijańskim i wśród wszystkich być zawsze świadkami Chrystusa. W ten sposób idziemy ku przyszłości” – mówił abp Wojciech Polak do członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” modlących się 2 kwietnia u grobu i relikwii św. Wojciecha.


Do Gniezna przyjechało ponad 800 osób z całej Polski. Spotkali się u św. Wojciecha po raz dwudziesty trzeci, w ramach dorocznej pielgrzymki „Stąd nasz ród”. W tym roku miała ona szczególny charakter, wiązała się bowiem z przeżywaną rocznicą 1050-lecia Chrztu Polski, co pielgrzymi podkreślili zarówno słowem, jak i specjalnymi „rocznicowymi” koszulkami. Do jubileuszu nawiązał także w homilii abp Wojciech Polak, przypominając za św. Janem Pawłem II, że właśnie od chrztu Mieszka „liczymy historię Ojczyzny i zarazem Kościoła w naszej Ojczyźnie”„Tutaj są źródła naszej państwowości i naszej wspólnoty wiary. Stąd, jako chrześcijanie, jesteśmy!” – mówił metropolita gnieźnieński, podkreślając jednocześnie, że jubileuszowe świętowanie nie może być jedynie nostalgicznym wspominaniem i uroczystym upamiętnianiem. „Ono musi nas prowadzić ku przyszłości. Musi nam ukazywać konkretne motywy nadziei, w naszym kroczeniu za Chrystusem. Świadomi naszych chrześcijańskich korzeni, z których wyrastamy, wzywani jesteśmy do tego, aby nieść w ten świat, w naszą teraźniejszość i przyszłość, wyzwalające orędzie Ewangelii” – podkreślił Prymas dodając, że taka jest przecież logika naszej wiary i takie też są konsekwencje bycia ochrzczonym.


Świadectwo to – tłumaczył dalej nawiązując do czytań – jak świadectwo apostołów, nie może być skierowane przeciw komuś, ale musi być głoszeniem łaski i mocy Bożej, ukazywaniem Chrystusa i Jego Ewangelii. Wiara bowiem – powtórzył za papieżem seniorem Benedyktem XVI – nie jest owocem przemyśleń ani prób wniknięcia w głąb mojego wnętrza. Aby uwierzyć potrzeba świadków, którzy spotkali Boga i sprawiają, że jest On dla drugiego dostępny. „Każdy z ochrzczonych, czerpiąc siłę ze spotkania z Jezusem Chrystusem i z Jego obecności w sakramencie, wzywany jest, by poprzez swoje codzienne życie i powołanie, przyczyniał się do przemiany tego świata w duchu Chrystusowej Ewangelii. To jest właśnie zadanie ludzi świeckich – poszukiwać takich rozwiązań, aby napełniać świat duchem chrześcijańskim, i wśród wszystkich, to znaczy pośród całej wspólnoty ludzkiej, być zawsze świadkami Chrystusa. W ten sposób idziemy ku przyszłości” – mówił na koniec abp Polak.


Tegorocznej pielgrzymce „Civitas Christiana” do grobu i relikwii św. Wojciecha przyświecało hasło „Naród kroczący ku przyszłości. Chrzest Bramą Miłosierdzia”. Przez Bramę Miłosierdzia – romańskie Drzwi Gnieźnieńskie wszyscy przeszli wspólnie z Prymasem Polski po zakończeniu liturgii. 


BK KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy