niedziela, 20 września 2020 r.

Festiwal z sercem

Miłosierdzie, wiara i chrzest były głównymi motywami VIII Archidiecezjalnego Festiwalu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 20 kwietnia w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Prezentacjom wokalnym towarzyszyła wystawa prac plastycznych.


Zarówno w jednej, jak i drugiej formie ekspresji artystycznej niepełnosprawni twórcy i artyści nawiązywali do trwającego Roku Miłosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski. W przygotowanych rysunkach przypomnieli o znaczeniu tego aktu dla naszej Ojczyzny, ale także o wadze sakramentu i tym, do czego zobowiązuje, a więc także do bycia miłosiernym wobec bliźnich, szczególnie tych najsłabszych i bezbronnych.


Temat chrztu i miłosierdzia obecny był również w piosenkach zaprezentowanych przez wychowanków z kilkunastu placówek działających na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. Wokalnymi, tanecznymi i aktorskimi umiejętnościami pochwalili się uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej, uczniowie gimnazjów, zespołów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół przyspasabiających do pracy i wspólnot „Wiara i Światło”. Występy oklaskiwał m.in. bp senior Bogdan Wojtuś. Z wykonawcami spotkał się także Prymas Polski abp Wojciech Polak.


„Wasze spotkanie odbywa się w szczególnym czasie, obchodzimy bowiem w tym roku 1050. rocznicę Chrztu Polski, tego chrztu, który dla każdej i każdego z nas jest wielkim wydarzeniem. Bo przecież to, że możemy w Pana Boga wierzyć, że możemy Go kochać, że możemy też kochać drugiego człowieka, płynie z tego, kim jesteśmy, a jesteśmy ludźmi ochrzczonymi” – mówił abp Polak. Podziękował też uczestnikom festiwalu za szczególne świadectwo wiary, jakim są przygotowane przez nich rysunki i występy wokalne. Wszystkim też udzielił błogosławieństwa i wskazując na jeden z konkursowych rysunków zachęcał, by wobec siebie i innych zachowywali się tak, jak ukazany na nim Jezus wobec człowieka potrzebującego.


Festiwal prowadzili i wszystkich do śpiewania i tańca skutecznie zachęcali: Aleksandra Kielar i ks. Rafał Białek, diecezjalny duszpasterz chorych i wicedyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zespoły kolejno prezentowały przygotowane piosenki, a później oklaskiwały koleżanki i kolegów z pozostałych placówek. Dla każdego uczestnika przygotowano także drobne upominki m.in. album, w którym opublikowane zostały wszystkie nadesłane na festiwal rysunki.


„To spotkanie jest na pewno wzajemnym ubogacaniem się, a dla tych, którzy występują także wielkim, często bardzo wzruszającym przeżyciem. Bywa, że niektórzy z nich są później zapraszani do szkół, na przykład na rekolekcje wielkopostne. Festiwal ma zatem ważny wymiar integracyjny. Uczymy się nawzajem siebie i od siebie” – mówi Teresa Kowalczyk z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, który jest głównym organizatorem przedsięwzięcia.


W organizację festiwalu włączyli się również: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydawnictwo KRD Bydgoszcz oraz Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie. Piosenki i prezentacje zaprezentowały zespoły z:

 

 • Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni
 • Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie
 • Gimnazjum w Janikowie
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie
 • Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego we Wrześni
 • Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW nr 2 w Gnieźnie
 • Wspólnoty Wiara i Światło „Uśmiech” we Wrześni
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Kłecku
 • Wspólnoty Wiara i Światło „Promyczki” we Wrześni.

 

 

B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk

 

Polecamy