niedziela, 20 września 2020 r.

"Mesco dux baptizatur"...

...Kronikarze i uczeni o chrzcie Mieszka I. W Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie otwarto wystawę prezentującą  źródła naszej wiedzy na temat osoby Mieszka I i jego chrztu. Są nimi teksty kronikarskie powstałe w okresie średniowiecza oraz prace naukowe historyków, archeologów i historyków sztuki.


Znakomitym artystycznym tłem dla przytoczonych w tłumaczeniu na język polski tekstów Thietmara, Anonima zw. Gallem, Mistrza Wincentego oraz Jana Długosza, opisujących okoliczności chrztu Mieszka I, są fotografie Jerzego Andrzejewskiego. Ich autor prezentuje najważniejsze zabytki architektury oraz dzieła sztuki z okresu tzw. pierwszej monarchii piastowskiej oraz czasu odbudowy państwa po wojnie domowej i najeździe czeskiego księcia Brzetysława (np. relikty najstarszych budowli w Gnieźnie, Poznaniu, Gieczu, na Ostrowie Lednickim, tzw. kielich św. Wojciecha, miecz św. Piotra i inne). Dopełnieniem ekspozycji jest prezentacja wyboru polskich publikacji naukowych, których autorzy zajmowali się problematyką początków państwa polskiego, osobą Mieszka I oraz najstarszą historią Kościoła. Wystawę otwarto 13 kwietnia z udziałem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. 


Fot. J. Andrzejewski 

Polecamy