niedziela, 31 maja 2020 r.

Odpust - niedziela (video)

Pod znakiem niedawnej 1050. rocznicy Chrztu Polski i peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży odbyły się w Gnieźnie 23 i 24 kwietnia doroczne uroczystości patronalne ku czci św. Wojciecha – patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej.
 

Zwieńczeniem obchodów odpustowych była uroczysta Msza św. sprawowana w niedzielę u stóp gnieźnieńskiej katedry pod przewodnictwem metropolity poznańskiego i przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego. Modlącym się towarzyszyły relikwie św. Wojciecha i św. Jana Pawła II oraz innych świętych i błogosławionych, a także symbole Światowych Dni Młodzieży, które pielgrzymują właśnie po archidiecezji gnieźnieńskiej i które w sobotę wraz z młodzieżą przybyły do Gniezna. Liturgię koncelebrowało blisko trzydziestu arcybiskupów i biskupów z Polski i zagranicy z nuncjuszem apostolskim w Polsce abp. Celestino Migliore. Obecni byli przedstawiciele władz, osoby konsekrowane, duchowni, członkowie bractw i organizacji kościelnych, harcerze i młodzi. Do Gniezna przyjechali także w pielgrzymce do św. Wojciecha górale. Wszystkich witał na początku Mszy św. Prymas Polski abp Wojciech Polak.


„Nie umilkły jeszcze echa uroczystego Te Deum laudamus jakie tutaj, na Wzgórzu Lecha, u źródeł chrzcielnych Polski, 14 kwietnia, w 1050. rocznicę chrztu Mieszka I i jego ludu, zabrzmiało i którym dziękowaliśmy Bogu za dar wiary i łaskę chrztu świętego. Za ten historyczny akt, który przez wieki kształtował wiarę, duchowość i kulturę naszego narodu. Dzisiaj w uroczystość św. Wojciecha – biskupa i męczennika, przychodzimy znów na to miejsce, do źródeł, do kolebki, gdzie – jak nam mówił św. Jan Paweł II – Polska przyjęła chrzest u początków swoich dziejów, aby wpatrywać się z wiarą w tego, którego męczeńska krew w sposób szczególny przypieczętowała chrzest” – mówił metropolita gnieźnieński.


Do jubileuszu nawiązał także w homilii abp Stanisław Gądecki wskazując na tych, dzięki którym wiara na ziemiach polskich się umacniała – Dobrawę, bp. Jordana i św. Wojciecha. Pierwsza – mówił abp Gądecki – „z pewnością przyczyniła się do rozwoju początków chrześcijaństwa w Polsce”. Bp Jordan „pozostaje dla nas przykładem pasterza i ewangelizatora wielu”. I wreszcie św. Wojciech, dla którego ewangelizacja również była głównym zadaniem. Dzięki odwadze takich ludzi jak on – tłumaczył kaznodzieja – „chrześcijaństwo przyniosło naszej ojczyźnie nowy system wartości, trudny do pogodzenia tak z filozofią grecką, jak i z rzymskim poczuciem sprawiedliwości. Moralności umiaru – charakterystycznej dla greckiego rozumu – chrześcijaństwo przeciwstawiło bezinteresowną miłość. Rzymskiemu prawu siły – przeciwstawiło służbę bliźniemu. Kultowi sukcesu – ducha ofiary”.


„A czego Chrystus domaga się od nas dzisiaj?” – pytał dalej przewodniczący KEP i odpowiedział, że niczego innego, jak tej samej gruntownej ewangelizacji. Potrzebujemy jej – tłumaczył – z tej prostej przyczyny, że świętość nie jest przekazywalna genetycznie. Każdy z nas musi zdobywać ją od nowa i na własny rachunek. „Takiego wysiłku domaga się dzisiaj współczesna sytuacja duchowa Polaków” – stwierdził abp Gądecki, wskazując za papieżem Franciszkiem na dręczące współczesnego człowieka niepokoje, smutek rodzący się z wygody i konsumpcjonizmu, pogoń za powierzchownymi przyjemnościami. „Ta sytuacja domaga się stosownej odpowiedzi z naszej strony, bo kto pragnie żyć jak chrześcijanin, ten nie ma innej drogi jak szukanie dobra drugiego człowieka” – mówił metropolita poznański przypominając, że na mocy chrztu świętego ewangelizacja jest misją każdego z nas „Każdy z nas – niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia – winien być aktywnym ewangelizatorem. Sam Jezus pragnie, by każdy z nas głosił codziennie Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym przez Bożą obecność. Misjonarzami zaś stajemy się w takiej mierze, w jakiej spotkaliśmy się z miłością Boga w Chrystusie” – podkreślił przewodniczący KEP dodając, że nasza osobista niedoskonałość nie może stanowić w tym względzie żadnej wymówki.


W czasie Mszy św. Prymas Polski wręczył księgi Pisma Świętego młodym, aby z radością nieśli Dobrą Nowinę w trzecie tysiąclecie. Biblię otrzymali harcerze, młodzi udający się w lipcu do Krakowa oraz ich rówieśnicy z Francji, Holandii i Czech. W procesji z darami szli górale, którzy wraz z Chórem Prymasowskim i gnieźnieńskimi muzykami zadbali o oprawę muzyczną i wokalną liturgii.


Jak co roku znamiennym punktem dwudniowych uroczystości świętowojciechowych były procesje z relikwiami biskupa męczennika, które przeszły udekorowanymi ulicami miasta w sobotni wieczór i niedzielny poranek. Wraz z biskupami szli w nich kanonicy Kapituły Prymasowskiej, gnieźnieńscy kapłani, siostry zakonne, alumni gnieźnieńskiego seminarium duchownego, młodzież, przedstawiciele władz i różnych grup zawodowych, mundurowi, reprezentanci organizacji i stowarzyszeń kościelnych oraz mieszkańcy Gniezna. W tym roku, obok relikwii świętych i błogosławionych niesiono w nich także znaki Światowych Dni Młodzieży. 


B. Kruszyk KAIFot. J. Andrzejewski  

Polecamy