środa, 3 czerwca 2020 r.

Ordo Romanus w Gnieźnie

Od 13 kwietnia w gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa Polskiego oglądać można XI-wieczny Kodeks Matyldy (Ordo Romanus). Księga wystawiana jest w Polsce po raz pierwszy.


Zabytek „dołączył” do ekspozycji „Chrzest – św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna”, otwartej w gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa Polskiego 11 marca, w pierwszym dniu X Zjazdu Gnieźnieńskiego. Wystawę wspólnie z Prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem otworzył wówczas Prezydent RP Andrzej Duda.


Kodeks Matyldy (Ordo Romanus), przyjechał do Gniezna z Niemiec, z Dusseldorfu, gdzie jest przechowywany. Zawiera teksty liturgiczne używane we wczesnym średniowieczu w czasie Mszy św. i podczas sprawowania sakramentów. Księga była prezentem księżnej Matyldy Szwabskiej dla króla polskiego Mieszka II, syna Bolesława Chrobrego (karta zaginęła, istnieje tylko jej obrys). W Polsce jest wystawiana po raz pierwszy. Na ekspozycji w Gnieźnie będzie prezentowana do początku czerwca.


Sama wystawa „Chrzest – św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna”. czynna będzie do października. Poprzez odpowiednio dobrane zabytki, w trzech tematycznych częściach, ukazuje wybrane zagadnienia dotyczące wybitnej roli Gniezna u początków Kościoła i państwa polskiego i w późniejszym średniowieczu.


Wspomniane trzy moduły tematyczne prezentują kolejno: sakralne znaczenie Góry Lecha w okresie poprzedzającym chrystianizację oraz znaczenie gnieźnieńskiego grodu w okresie pierwszych Piastów; rolę Gniezna jako pierwszej metropolii kościelnej w Polsce i duchowej stolicy we wczesnośredniowiecznej monarchii piastowskiej; późnośredniowieczne środowisko kościelne i intelektualne skupione wokół średniowiecznej katedry gnieźnieńskiej. Wystawę patronatem objął Prymas Polski abp Wojciech Polak. 


BK KAI
Fot. M. Białkowska  

Polecamy