środa, 3 czerwca 2020 r.

Prymas zaprasza na Jubileusz (video)

„Pragniemy poprzez to dziękczynienie odpowiedzieć Panu Bogu na dary, którymi tak hojnie nas obdarza” – mówi abp Wojciech Polak zapraszając na uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski, które 14 kwietnia odbędą się w Gnieźnie. 


W zaproszeniu Prymas Polski przywołuje słowa swojego poprzednika kard. Stefana Wyszyńskiego, który przed półwieczem przypominał, że „jedno było źródło, z którego wszyscy wzięliśmy, jedno źródło na Kalwarii, które z woli Chrystusa, w chrzcie, spłynęło na wszystkie narody, jedno było źródło, które w sakramencie chrztu świętego rozprzestrzeniło się, by użyźniać Ojczyznę naszą”.


„Tymi słowami, wypowiedzianymi przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego przed pięćdziesięciu laty, podczas Sacrum Poloniae Millenium, pragnę wszystkich jak najserdeczniej zaprosić do uroczystego dziękczynienia w 1050. rocznicę Chrztu Polski” – mówi abp Polak.


Jak dodaj, 14 kwietnia w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie Kościół w Polsce – biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, pod przewodnictwem kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, legata papieskiego, dziękować będą za 1050-lecie Chrztu Polski.


„Pragniemy poprzez to dziękczynienie, odpowiedzieć Panu Bogu na dary, którymi tak hojnie nas obdarza. Odnowimy chrzcielne przyrzeczenia, od grobu i relikwii św. Wojciecha roześlemy misjonarzy – świadków wiary i sami podejmiemy zobowiązania, aby w dzisiejszym świecie, poprzez nasze słowa i nasze postawy być wiarygodnymi świadkami łaski i daru wiary, który otrzymaliśmy w sakramencie chrztu świętego. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy i dziękczynienia 14 kwietnia w Gnieźnie” – zaprasza Prymas Polski.


BK KAI


Polecamy