środa, 3 czerwca 2020 r.

Zmarł ks. kan. Zbigniew Lewandowski

W czwartek 28 kwietnia zmarł ks. kan. Zbigniew Lewandowski, długoletni proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 maja. Zmarłego kapłana polecajmy w modlitwach Bożemu miłosierdziu.


Śp. ks. kan. Zbigniew Lewandowski był najstarszym kapłanem w archidiecezji gnieźnieńskiej. Urodził się 30 stycznia 1922 roku w Bydgoszczy. Tam też po wojnie ukończył Liceum Ogólnokształcące. W 1946 roku wstąpił do gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1952 roku z rąk Prymasa Polski abp. Stefana Wyszyńskiego. Jako młody ksiądz przez dwa lata posługiwał we wrzesińskiej farze (do 1954). W latach 1954-1967 pracował jako prefekt w gnieźnieńskiej Kurii metropolitalnej. W 1967 roku został mianowany proboszczem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku, gdzie posługiwał przez 31 lat, do przejścia na emeryturę. W latach 1975-1998 pełnił funkcję najpierw wicedziekana, a później dziekana dekanatu kłeckiego. W 1993 roku ówczesny metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński mianował go kanonikiem honorowym Kapituły kolegiackiej przy farze bydgoskiej. Ostatnie lata życia kapłan spędził w Domu Księży Seniorów.


Wprowadzenie ciała śp. ks. Lewandowskiego do kaplicy w Domu Księży Seniorów i modlitwa w niedzielę 1 maja o godzinie 16.00. Msza św. pogrzebowa w poniedziałek 2 maja o godzinie 11.00 w kościele w Mieścisku pod przewodnictwem abp. seniora Henryka Muszyńskiego. 


BK

Polecamy