piątek, 27 listopada 2020 r.

Inowrocław: będzie współpraca

Działające w inowrocławskich parafiach zespoły Caritas zacieśniają współpracę. Inspiracją jest trwający Rok Miłosierdzia, który zachęca do większej wrażliwości i troski o ludzi ubogich i potrzebujących pomocy zarówno materialnej, jak i duchowej.


O tym, jak ta współpraca może wyglądać w praktyce rozmawiano podczas spotkania zorganizowanego 23 lutego w parafii pw. Świętego Ducha. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Parafialnych Zespołów Caritas z inowrocławskich parafii wraz z duszpasterzami. Z przybyłymi spotkali się: rzecznik prasowy gnieźnieńskiej Caritas Lucyna Muniak, wicedyrektor organizacji ks. Rafał Białek oraz dyrektor ks. Krzysztof Stawski, który wcześniej przewodniczył Mszy św. dla uczestników spotkania. W trakcie obrad przypomniano zadania statutowe Parafialnych Zespołów Caritas oraz zaprezentowano zakres działań organizacji w archidiecezji gnieźnieńskiej. Omówiono także możliwości zacieśnienia współpracy między zespołami, tak by pomoc potrzebującym była maksymalnie efektywna i kompleksowa. Jedną z najpilniejszych potrzeb jest zaradzenie problemowi ubóstwa i bezdomności. Podczas spotkania padła m.in. propozycja zorganizowania w Inowrocławiu jadłodajni dla osób bezdomnych i potrzebujących.


Rok Miłosierdzia jest dla Caritas szczególny ze względu na przesłanie, jakie z sobą niesie – doświadczania Bożego miłosierdzia, ale i bycia miłosiernym wobec bliźnich. Wśród akcji i przedsięwzięć, jakie organizacja planuje przeprowadzić w całej archidiecezji są m.in. zbiórki żywności, artykułów chemicznych i elektrośmieci. Caritas zaprasza również do wspólnej modlitwy 12 czerwca w sanktuarium w Markowicach, odbycia pielgrzymek m.in. do Wilna związanego z osobą św. Faustyny Kowalskiej oraz do zakładania Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas i tym samym aktywizowania lokalnych społeczności. „Rok Miłosierdzia jest dobrą okazją do budzenia sumień, często uśpionych w obliczu dramatu ubóstwa, a także do angażowania się na rzecz ludzi ubogich, którzy według papieża Franciszka są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia – mówi ks. Stawski. 


BK
Fot. parafia pw. Ducha Świętego w Inowrocławiu 

Polecamy