piątek, 27 listopada 2020 r.

KFDM w Gnieźnie (video)

„Do chrztu świętego, jak do źródła, wraca się po to, aby odczuć ożywczą świeżość. Z tego wypływa nawrócenie, nadzieja, moc i pamięć, że Bóg łącząc nas ze sobą w tym sakramencie dał nam nie ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia” – mówił do uczestników XIII Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży abp Wojciech Polak.


Metropolita gnieźnieński modlił się z młodymi w południe w katedrze gnieźnieńskiej. Przed rozpoczęciem Mszy św. przeszli oni wraz ze swoimi duszpasterzami przez Bramę Miłosierdzia – romańskie Drzwi Gnieźnieńskiej, które – jak przypomniał później w homilii Prymas – są szczególnym zaproszeniem, by miłosierdzie Boga celebrować i miłosierdzia doświadczać. Są też – dodał przywołując słowa św. Jana Pawła II – swoistym przedłużeniem otwartych drzwi jerozolimskiego Wieczernika, przez które i nasz naród został wprowadzony przed 1050 laty w tajemnice życia Bożego. „Przybywacie więc do miejsca, gdzie rozpoczął się błogosławiony ciąg łaski, świateł i mocy Bożych, który trwa do dziś. Rozpoczął się w wodach chrztu świętego udzielonego Mieszkowi I i jego ludowi. Rozpoczął się, gdy Mieszko I wziął za żonę Dąbrówkę, córkę księcia czeskiego Bolesława, która sama już będąc chrześcijanką, stała się matką chrzestną swego małżonka i wszystkich jego poddanych. Rozpoczął się, gdy przychodzący tutaj wraz z Dąbrówką misjonarze zaczęli przemawiać i głosić Ewangelię językiem naszych praojców” – mówił abp Polak dodając zaraz, że i od nich, tak jak dziś od nas, otrzymana łaska chrztu domagała się ciągłego dojrzewania i dorastania do daru wiary. „Dobrze wiemy, że łaska sakramentu chrztu świętego domagała się osobistej odpowiedzi. Nie czyniła z nich przecież automatycznie uczniów Chrystusa. Nie produkowała świętych. Nie była bowiem i nie jest przecież magicznym obrzędem. To ona jednak sprawiała i sprawia, że zdolni jesteśmy żyć w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, że staje się to dla nas w ogóle możliwe” – tłumaczył Prymas Polski.


Zachęcał też młodzież, by właśnie w Gnieźnie, u źródeł chrzcielnych Polski, zastanowiła się, co dla każdej i każdego z nich osobiście znaczy chrzest święty, do czego zobowiązuje złączenie z Chrystusem na teraz i na wieczność, owo „bycie Chrystusowym”. „Można zacząć od poznania daty swojego chrztu, do czego niejednokrotnie nawoływał papież Franciszek” – mówił Prymas. „To podstawowa świadomość” – dodał, zapraszając młodych, by jednak spróbowali pójść dalej, odważnie, „do źródła” – jak pisał w Tryptyku Rzymskim św. Jan Paweł II, a dotarłszy tam odczuli „ożywczą świeżość”. „Do wydarzenia chrztu świętego wraca się właśnie po to, aby odczuć świeżość, ożywczą świeżość. Z tego przecież wypływa nawrócenie, nadzieja, moc i pamięć, że Bóg łącząc nas ze sobą w sakramencie chrztu świętego, dał nam nie ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I właśnie do tego trzeba nam wciąż powracać. W tym jest bowiem ożywcza świeżość. Dlatego świętujemy 1050-lecie Chrztu  Polski – nie tylko, aby o tym sobie jeszcze raz przypomnieć i dalej pamiętać, ale właśnie po to, by odczuć świeżość, ożywczą świeżość. Przybywamy do źródeł chrzcielnych Polski, aby zanurzając się w naszą historię, jeszcze raz odczuć świeżość, ożywczą świeżość” – powtórzył Prymas Polski życząc na koniec młodym, by właśnie tego doświadczyli odnawiając chrzcielne przyrzeczenia, co uczynili po homilii.


Mszę św. wspólnie z metropolitą gnieźnieńskim celebrowali: bp Henryk Tomasik z Radomia, ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM oraz duszpasterze młodych z poszczególnych diecezji. W modlitwie powszechnej młodzi modlili się m.in. za ofiary Majdanu w drugą rocznicę wybuchu rewolucji, a pod koniec Mszy św. za Światowe Dni Młodzieży. W czasie liturgii śpiewała po raz pierwszy Schola ŚDM powstała przy gnieźnieńskim centrum specjalnie z myślą o lipcowych wydarzeniach. 


XIII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży rozpoczęło się 19 lutego w Poznaniu. W dwudniowym spotkaniu uczestniczą delegacje młodych z centrów ŚDM z całej Polski. Tematami głównymi jest jubileusz Chrztu Polski oraz zbliżające się Światowe Dni Młodzieży. O tym, jak to ostatnie wydarzenie będzie wyglądało od strony organizacyjnej i logistycznej uczestnicy forum dyskutują podczas popołudniowych obrad w gnieźnieńskim seminarium duchownym. Forum zakończy się 21 lutego, który to dzień poświęcony będzie miłosierdziu.


BK KAIFot. B. Kruszyk  

Polecamy