piątek, 27 listopada 2020 r.

List Prymasa Polski

Do refleksji nad znaczeniem i skutkami chrztu świętego w życiu osobistym i społecznym zachęca w liście na tegoroczny Wielki Post abp Wojciech Polak. Prymas przypomina również, że ma to być czas celebrowania Bożego miłosierdzia, doświadczania go i dzielenia się miłosierdziem z innymi.


„Dla Kościoła w Polsce i dla naszego Świętowojciechowego Kościoła to również czas bezpośredniego oczekiwania na jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski, który świętować będziemy w Gnieźnie 14 kwietnia” – pisze metropolita gnieźnieński, przypominając o trwającej w archidiecezji gnieźnieńskiej nowennie, która jest dziękczynieniem za dar chrztu świętego i jednocześnie przygotowaniem do odnowienia chrzcielnych przyrzeczeń w Wigilię Paschalną. W ten sposób – pisze dalej Prymas Polski – tegoroczny Wielki Post staje się dla nas okazją do przebycia szczególnej drogi wiary, która prowadzi nas na spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem, w którego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią mamy udział właśnie przez chrzest święty.


„Trzeba więc, abyśmy w tym czasie nawrócenia i pokuty, który w życiu Kościoła był i jest okresem przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu świętego, z uwagą jeszcze raz pochylili się nad faktem, że jesteśmy ochrzczeni, przed Bogiem dziękowali za dar i łaskę wiary, a także ponownie uświadomili sobie, że nasza wiara – jak przypomina w orędziu na tegoroczny Wielki Post papież Franciszek – wyraża się w konkretnych, codziennych uczynkach, które mają pomagać naszemu bliźniemu w zaspokajaniu potrzeb jego ciała i duszy” – pisze abp Wojciech Polak.


Zachęcając dalej do podjęcia refleksji nad znaczeniem chrztu świętego Prymas zachęca do postawienia sobie pytania o nasz chrzest święty, o zrozumienie tego, czym on jest, o świadomość konsekwencji osobistych i społecznych wynikających z faktu, że jesteśmy ochrzczeni. Pogłębieniu tej refleksji – pisze dalej – służyć będzie X Zjazd Gnieźnieński, który odbędzie się w Gnieźnie od 11 do 13 marca. Jego motywem przewodnim będzie namysł nad wyzwalającą mocą chrześcijaństwa.


„Pragniemy poprzez dyskusję, spotkania i modlitwę pochylić nad potrzebą głębokiej odnowy w życiu Kościoła, Polski i Europy. A każda prawdziwa odnowa – jak przypomina nam o tym Wielki Post – zaczyna się od naszego nawrócenia i wewnętrznej przemiany. Jej początkiem powinien być rachunek sumienia polskiego chrześcijaństwa i powrót do źródeł chrztu świętego. W ten sposób spotkanie chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej w Gnieźnie może wszystkim nam dopomóc w podjęciu odpowiedzialności za przyszłość Kościoła, Ojczyzny i naszego kontynentu. Wykorzystajmy tę szansę, aby w Roku Jubileuszowym jeszcze raz spojrzeć na korzenie, z których wyrastamy i odważnie podjąć wezwania, przed którymi stajemy w Kościele, w naszej Ojczyźnie i w Europie” – apeluje metropolita gnieźnieński.


Obok refleksji Prymas zachęca również do dziękczynienia za łaskę i dar wiary.


„Ufam, że rozpoczynający się Wielki Post, poprzez modlitwę, udział w rekolekcjach i wielkopostnych nabożeństwach Gorzkich Żalów i Drogi Krzyżowej, pobudzi nasze serca do szczególnej wdzięczności za dary, jakich udziela nam w swej łaskawości Bóg. W ten sposób ten szczególny czas pojednania i miłosierdzia przygotuje każdą i każdego z nas na radosne dziękczynienie. Otwarcie serca na piękno zbawczej miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, niech zaowocuje w nas postawą nawrócenia, wdzięczności i miłości, zdolnej przemieniać nas i środowiska, w których żyjemy. Pamiętajmy, że przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie sam Bóg pojednał nas ze sobą” – pisze Prymas Polski.


I ostatnia zachęta – świadectwo. Wiara w Syna Bożego – podkreśla abp Wojciech Polak – musi wyrażać się w konkretnych uczynkach.


„Przygotowując się do przeżycia Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski wezwani jesteśmy do odnowienia naszego świadectwa wiary. Wielki Post ma nas pobudzić do nawrócenia i do takiej odnowy.  Szczególną ku temu zachętą jest przeżywany w Kościele Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Sami doświadczając przebaczenia i miłosierdzia Bożego, które ma moc dogłębnie przemienić nasze serca, stajemy się zdolni, by na co dzień żyć miłosierdziem i konkretnie okazywać je innym. Niech w tym czasie nawrócenia i łaski sam Chrystus, który w ubogich i potrzebujących wciąż puka do drzwi naszych serc, uczyni nas jeszcze bardziej otwartymi i wrażliwymi na potrzeby sióstr i braci” – prosi na koniec arcybiskup gnieźnieński.


List czytany będzie w kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu (14 lutego).
Pełna treść dostępna jest na stronie www.prymaspolski.pl


BK KAI

Polecamy