piątek, 27 listopada 2020 r.

Przed Zjazdem Gnieźnieńskim

Jubileuszowy X Zjazd Gnieźnieński za nieco ponad miesiąc. Jedną z kluczowych i rozbudowanych części spotkania będą dwudniowe „Warsztaty chrześcijańskiej wolności”. Z ich prowadzącymi i moderatorami spotkał się w sobotę w Gnieźnie Prymas Polski abp Wojciech Polak.


Warsztaty, obok prelekcji i paneli dyskusyjnych, będą stanowić kluczową i najbardziej interaktywną część zjazdu. Organizatorzy, zachęceni pozytywnym odbiorem podczas poprzednich kongresów, rozszerzyli ich formułę do dwóch dni i kilkunastu tematów, których wspólnym mianownikiem jest wolność. Będzie więc m.in.: mowa o wolności wobec obcych, wolności lidera i z liderem, wolności w spotkaniu różnych kultur i systemów wartości, wolności w sytuacjach granicznych m.in. w chorobie, ale także o wolności rozumianej jako dążenie do suwerenności w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.


„Kościół nosi w sobie nie tylko depozyt wiary, nadziei i miłości, ale także wolności ludzkiej najpełniej zaangażowanej” – mówił w czasie spotkania abp Wojciech Polak, przytaczając fragment listu Karola Wojtyły do Tygodnika Powszechnego (1965). Jak przyznał, list ten stanowi dla niego wielką inspirację w refleksji na rozumieniem wolności w różnych obszarach ludzkiej egzystencji. Przyszły papież wskazał w nim m.in., że wolność nie jest sama dla siebie celem, ale podstawą wyboru i zaangażowania, a w tym wyborze i zaangażowaniu dosięga celu swego istnienia i dopełnia go. „Chodzi o to, abyśmy pracując nad programem tych warsztatów, przygotowując je, dobrze rozumieli, że dotykamy najgłębszego nerwu człowieczeństwa” – mówił abp Polak. Nawiązał także do głównego hasła zjazdu „Europa nowych początków”, które – jak podkreślił – stanowi zachętę do postawienia sobie pytania o siłę i zdolność Europy do autorefleksji i odrodzenia. „Ja wierzę, że taka siła istnieje, że może nią być chrześcijaństwo. Odrodzenie nie przyjdzie z zewnątrz, nie będzie wynikiem jakichś technokratycznych działań. Ono musi się zacząć wewnątrz, w każdej i w każdym z nas” – przekonywał Prymas Polski.


Tematy poszczególnych warsztatów omówił krótko Przemysław Fenrych, przewodniczący komisji warsztatowej w Komitecie Organizacyjnym Zjazdu. Jak tłumaczył, będą one nie tylko przyglądaniem się wolności w jej rozmaitych aspektach, ale także działaniem i wypracowywaniem konkretnych postaw społecznych i obywatelskich. „Zapraszamy wszystkich, zapraszamy mieszkańców Gniezna, a w szczególności młodzież ponadgimnazjalną. Chodzi nie tyle o sam udział, ile o wcześniejsze przepracowanie tematu w szkołach i potem zaprezentowanie tego materiału podczas warsztatów. Dzięki temu zjazd nie ograniczy się tylko do trzech dni i do grona zgłoszonych uczestników, ale będzie się toczył na nieco szerszym forum” – tłumaczył Przemysław Fenrych.


Pytana o stopień zaangażowania młodych Anna Bentyn, pełniąca funkcję koordynatora współpracy między prowadzącymi warsztaty, a szkołami, przyznała, że jest dość liczna grupa młodych zainteresowanych tematem, którzy chcą się angażować. W dotarciu do pozostałych mają pomóc m.in. media społecznościowe, z których młodzi powszechnie dziś korzystają.


Do zaglądania na zjazdową stronę internetową i facebooka zachęcał także Zbigniew Nosowski, przewodniczący Rady Programowej Zjazdu, który prowadził spotkanie. Jak przypomniał, X Zjazd Gnieźnieński będzie pierwszym dużym, ogólnopolskim wydarzeniem w kalendarzu tegorocznych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. „Stąd nawiązanie do początków – tłumaczył, dodając, że spojrzenie wstecz będzie okazją do rachunku sumienia. Ale będzie to także sposobność do spojrzenie w przyszłość. Do refleksji nad wyzwalającą mocą chrześcijaństwa, a więc pokazania, że dominujące we współczesnym świecie przekonanie, że chrześcijaństwo ogranicza wolność ma się nijak do tego, jak rozumieją to sami chrześcijanie. „Dla nas przecież chrzest jest wyborem większej i pełniejsze wolności” – podkreślił, dodając, że podczas zjazdu będzie również miejsce na zrobienie bilansu przemian w Europie wschodniej ćwierć wieku po upadku związku sowieckiego, będzie okazja do dyskusji o przyszłości małżeństwa, pastoralnym nawróceniu Kościoła i tak ważnym pojednaniu polsko-ukraińsko-rosyjskim.


X Zjazd Gnieźnieński rozpocznie się 11 marca i potrwa do niedzieli 13 marca. Prelekcjom, dyskusjom i warsztatom towarzyszyć będzie modlitwa. W katedrze gnieźnieńskiej odbędzie się m.in. ekumeniczne nabożeństwo dziękczynno-pokutne za 1050-lecie Chrztu Polski. Udział w wydarzeniu zapowiedziało wielu znanych ludzi Kościoła, naukowców, publicystów, działaczy społecznych, liderów ruchów kościelnych. Jak informują organizatorzy, liczną grupę wśród uczestników stanowić będą goście z Ukrainy. Zapisy i szczegółowe informacje nt. programu i prelegentów znaleźć można na stronie www.zjazd.org O zjeździe można również przeczytać w najnowszym „Przewodniku Katolickim”, którego redaktor naczelny ks. Mirosław Tykfer również był obecny na spotkaniu.


BK KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy