wtorek, 18 lutego 2020 r.

14 dni, 150 miejsc...

Przez dwa tygodnie, od 17 do 30 kwietnia, symbole Światowych Dni Młodzieży pielgrzymowały po archidiecezji gnieźnieńskiej. Odwiedziły blisko 150 miejsc – kościołów, kaplic, szkół, Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka, szpitali, świetlic środowiskowych i miejskich rynków. Modlili się przy nich i starsi i młodsi, duchowni i świeccy, całe rodziny i ludzie samotni – prosząc, dziękując, szukając siły i pocieszenia. Peregrynacja znaków po naszej archidiecezji była kolejnym etapem ich wędrówki po Polsce i szerzej, po wszystkich kontynentach, zgodnie z wezwaniem św. Jana Pawła II widniejącym na krzyżu: „Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”. Papież Polak podarował krzyż młodym w 1984 roku na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. Od 2003 roku towarzyszy mu Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Ofiarując ją młodzieży Jan Paweł II podkreślił: „Będzie ona znakiem macierzyńskiej obecności Maryi wśród młodych, wezwanych, tak jak apostoł Jan, do przyjęcia Jej w swoim życiu. (…) Wiedzcie, że w trudnych chwilach, których nie brakuje w życiu każdego człowieka, nie jesteście sami: tak jak Janowi u stóp Krzyża, tak i wam Jezus daje swoją Matkę, aby pocieszała was swoją czułością”. Zachęcamy do odbycia powtórnej, tym razem wirtualnej wędrówki ze znakami po naszej archidiecezji. Wszędzie były witane z radością i wzruszeniem, wszędzie były oczekiwane i wszędzie, niezależnie czy zawitały do małej kaplicy, czy na miejski Rynek, gromadzili się przy nich rozmodleni ludzie.


RELACJA ks. Dominika Poczekaja, rzecznika ŚDM w archidiecezji gnieźnieńskiej

 

Zdjęcia z poszczególnych miejsc i dni TUTAJ

 

B. Kruszyk
Fot. ks. D. Poczekaj, A. Przewoźna, F. Pawlak, M. Wiśniewska, A. Sobczak, K. Sobecki, M. Mądry 

Polecamy