czwartek, 27 lutego 2020 r.

Abp Muszyński uhonorowany

Abp senior Henryk Muszyński otrzymał 5 maja medal „Powstanie w Getcie Warszawskim” przyznawany osobom zasłużonym dla kultywowania pamięci o wielowiekowym wkładzie Żydów w rozwój Polski i przeciwstawiającym się wszelkim przejawom nacjonalizmu i  antysemityzmu.


Uroczystość odbyła się w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, którego jednym z inicjatorów był emerytowanym arcybiskup gnieźnieński. Laudację wygłosił dyrektor Instytutu prof. Leszek Mrozewicz, który w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że w historii budowania dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego abp Muszyński jest z całą pewnością „postacią pomnikową”. „Całe swoje życie poświęcił temu porozumieniu, ale nie tylko, działał bowiem także na rzecz jedności chrześcijan różnych wyznań, a także na rzecz budowania dialogu i jedności z innymi religiami m.in. z prawosławiem. Można powiedzieć, że jest także postacią ekumeniczną i ten ekumenizm w ustach i działaniu arcybiskupa seniora niesie z sobą przesłanie pokoju” – podkreślił prof. Leszek Mrozewicz.


Medal wręczył abp. Muszyńskiemu Tomasz Miedziński, prezes Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. Jak mówił, arcybiskup senior otrzymuje go „za całe swoje życie”. „Za okazywaną nam życzliwość i zainteresowanie, za walkę w słowie i piśmie z wszelkimi przejawami ksenofobii, nacjonalizmu i antysemityzmu” – uzasadniał Tomasz Miedziński. Złożył też uhonorowanemu tradycyjne żydowskie życzenia 120 lat – w zdrowiu i działaniu dla dobra Ojczyzny i relacji polsko-żydowskich.


Dziękując abp senior przyznał, że wyróżnienie to odczytuje jako docenienie wszystkich wysiłków, które stały się treścią jego życia. „Sam zastanawiam się, jak stałem się człowiekiem pogranicza” – mówił, dodając, że niezaprzeczalnie wpłynęło na to wychowanie w domu rodzinnym i lata wojny, gdy jako dziecko bardziej czuł niż rozumiał otaczający go terror. „Na ile mogłem, zawsze starałem się budować to, co w człowieku jest dobrego i to doprowadziło mnie do kapłaństwa. Wszystko inne było już tylko konsekwencją tego wyboru i wynikało z kolejnych powierzanych mi zadań” – stwierdził arcybiskup senior. Podkreślił również, że bez przenikliwości, serca i patronatu św. Jana Pawła II nie byłoby możliwe nic z tego, co udało się osiągnąć na drodze dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.


W uroczystości wzięli udział m.in. gnieźnieńscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu, kapłani z bp. seniorem Bogdanem Wojtusiem oraz wykładowcy i studenci Kolegium Europejskiego. 


B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy