piątek, 21 lutego 2020 r.

Boże Ciało w Inowrocławiu

W Inowrocławiu miejska procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy wyruszyła jak co roku sprzed świątyni Zwiastowania NMP do kościoła garnizonowego pw. św. Barbary i św. Maurycego. Poprzedziła ją Msza św. koncelebrowana przez księży proboszczów miejscowych parafii pod przewodnictwem bp. seniora Bogdana Wojtusia.


Nawiązując w homilii do postaci biblijnych ze Starego Testamentu bp Wojtuś podkreślił, że są one pielgrzymami. I my również tylko pielgrzymujemy w tym życiu. „Dzieje proroków mówią nam o tym, że i my jesteśmy do nich podobni, bo jesteśmy w drodze. Idziemy ku życiu wiecznemu. I musimy się liczyć z trudnościami, musimy je pokonywać, musimy mieć odwagę przyznać się do Chrystusa” – mówił dodając, że procesja też jest takim wyznaniem wiary, przypomnieniem o przymierzu z Bogiem. To przymierze każdy z nas zawarł w dniu chrztu świętego. „W Boże Ciało – kontynuował – adorujemy Chrystusa w monstrancji, a na co dzień to my stajemy się żywą monstrancją, spożywając Ciało Pańskie. Przyjmując Boga utajonego pod postaciami chleba i wina, ćwiczymy się w miłości, będąc darem dla drugich. I tak z Chrystusem wchodzimy do rodzin, parafii i szkół” - tłumaczył biskup senior. Zaznaczył również, że Polacy, mimo różnych prób, zawsze trwali przy Bogu i pozostali mu wierni. „W wolnej Polsce naród również wystawiony jest na różne próby. Nie inaczej jest wśród innych narodów. Widzimy w świecie, że są chrześcijanie prześladowani i mordowani” - stwierdził. 


Po Mszy św. kapłani inowrocławskich parafii  wraz z wiernymi wyruszyli z Najświętszym Sakramentem w procesji do czterech ołtarzy. W procesji uczestniczyli przedstawiciele rad duszpasterskich z poszczególnych parafii, przedstawiciele cech rzemiosł, poczty sztandarowe, Koła Gospodyń Wiejskich w tradycyjnych strojach kujawskich, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych w Jacewie i Gnojnie. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino”. Na zakończenie procesji dziękując za wspólną modlitwę bp Bogdan Wojtuś przyznał: „Możecie być dumni, że tak oddajecie cześć Chrystusowi, publicznie, pięknie. Przeżywamy ją w 1050. rocznicę Chrztu Polski i gdy patrzymy w przeszłość, to nasuwa się nam wniosek z Ewangelii: trzeba budować dom na skale. Jakiż mądry był Mieszko. Budował dom, któremu na imię Polska na skale, którą jest Chrystus, Jego Ewangelia i Jego przykazania” – mówił na koniec. Po odśpiewaniu „Te Deum” ks. Leszek Kaczmarek, proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP, podziękował bp. Wojtusiowi za wygłoszone słowo, życząc wielu sił i błogosławieństwa Bożego z okazji 55. rocznicy jego święceń kapłańskich. Złożył także życzenia wszystkim mamom w dniu ich święta. Po południu bp senior Bogdan Wojtuś modlił się wspólnie ze wspólnotą parafialną na gnieźnieńskich Winiarach, gdzie również poprowadził procesję eucharystyczną.


Po południu przy inowrocławskiej tężni odbył się koncert dziękczynienia „Solannowe Uwielbienie” pod patronatem Prymasa Polski i Prezydenta Miasta Inowrocławia. Pomysłodawcy koncertu, inowrocławscy muzycy, zaprosili wszystkich do wspólnotowego uwielbienia Boga za dar Jego obecności w Najświętszym Sakramencie. Podczas koncertu promowano także Światowe Dni Młodzieży i modlono się za wszystkie mamy w dniu ich święta. Kulminacyjnym momentem spotkania była adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Koncert zakończy się Apelem Jasnogórskim.

 

BK / J. Majewska
Fot. R. Szalow

Polecamy