wtorek, 25 lutego 2020 r.

Dekrety (1.05.2016)

Z dniem 1 maja br. abp Wojciech Polak Prymas Polski mianował ks. Radosława Orchowicza, proboszcza parafii pw. św. Józefa w Inowrocławiu, wicedziekanem dekanatu inowrocławskiego II na okres 5 lat.

 

Z dniem 1 maja br. abp Wojciech Polak Prymas Polski mianował ks. Wojciecha Maniosa, proboszcza parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grabienicach, wiecedziekanem dekanatu zagórowskiego na okres kolejnych 5 lat.

 

Polecamy