niedziela, 23 lutego 2020 r.

Do Siedmiu Radości Maryi

Franciszkanie zaprosili mieszkańców Gniezna do uczestnictwa w szczególnej modlitwie – Koronce do Siedmiu Radości Maryi, którą zorganizowano na wzór dobrze znanej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Z zaproszenia skorzystało około pięćdziesięciu osób.


Koronkę do Siedmiu Radości Maryi odmawia się w sposób zbliżony do Różańca Świętego z tą różnicą, że rozważanych jest siedem a nie pięć tajemnic, z których każda dotyczy pewnej radosnej prawdy (radości) o życiu i osobie Matki Bożej. Według tradycji taki sposób modlitwy miała objawić sama Matka Boża nowicjuszowi, a więc początkującemu zakonnikowi, który czuł się zawiedziony nie mogąc w Zakonie kontynuować dawnych form swojej pobożności maryjnej. Koronka okazała się dla niego sposobem, aby nie tylko nie porzucić osiągniętej już pobożności, ale przeciwnie, przejść w niej na wyższy poziom.


Gnieźnieńska koronka zorganizowana została na wzór Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Trasa liczyła blisko 18 kilometrów i wiodła początkowo ulicami Gniezna, a dalej polnymi drogami przez pola, las, aż do Gębarzewa. Uczestnicy wyruszyli po wieczornej Mszy świętej. Uczestnicy modlili się w milczeniu, zatrzymując się jedynie na postojach, gdzie zapowiadane były kolejne tajemnice i odczytywane rozważania przygotowane wcześniej przez młodzież. W klasztorze franciszkanów byli na powrót około północy. Modlitewne spotkanie zakończyła wspólna agapa.

 

Fot. o. K. Szczupaczyński OFMConv. 

Polecamy