piątek, 28 lutego 2020 r.

Jubileusz ks. prof. Antoniego Siemianowskiego

Filozof, zasłużony wykładowca poznańskiego UAM i gnieźnieńskiego seminarium duchownego, autor ponad 170 publikacji, recenzji i książek ks. prof. Antoni Siemianowski dziękował 25 maja za 60-lecie posługi kapłańskiej. Wraz z duchownym modlili się jego przyjaciele i najbliżsi.


W Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem Jubilata w katedrze gnieźnieńskiej uczestniczyli również gnieźnieńscy kapłani oraz wspólnota seminaryjna z moderatorami i profesorami. Obecny był także Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz ks. prof. Jan Krokos Z UKSW, który wygłosił homilię. W swoim słowie, nawiązując do czytanej tego dnia Ewangelii i przypominając istotę kapłańskiej posługi powtórzył usłyszaną chwilę wcześniej przestrogę Jezusa: „(…) kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich”.


„Prawie czterdzieści lat temu, pod koniec homilii prymicyjnej, formułując życzenia na całe moje kapłańskie posługiwanie, Ksiądz Profesor przywołał słowa Chrystusa Pana, że sługami nieużytecznymi jesteśmy i wykonujemy to, co powinniśmy wykonywać. Wskazał przy tym, że wypływają one z istoty chrześcijańskiego powołania. Wzór tego mamy w posługiwaniu Odwiecznego Słowa, które ciałem się stało i zamieszkało między nami” – mówił kaznodzieja, powtarzając, że Chrystus przyszedł na świat nie po to, aby mu służono, ale aby służyć. „Wezwani do współpracy z Nim przez chrzest święty, krocząc drogą ku świętości, i my wszyscy jesteśmy sługami nieużytecznymi Prawdy i Miłości poprzez różnoraką służbę bliźnim” – tłumaczył dalej, dodając, że służymy tym, co mamy, czym przez Boga zostaliśmy obdarzeni, a co dzięki własnej pracy i pomocy innych mogliśmy rozwinąć na chwałę Boga i pożytek ludzi. „Byłoby zuchwałością z mojej strony podsumowywać, a tym bardziej oceniać Twoje kapłańskie posługiwanie trwające sześćdziesiąt lat” – stwierdził ks. prof. Krokos zwracając się do Jubilata. – Wypada jedynie podziękować Bogu i Tobie, że oddając całe swoje życie, talenty i trud ich pomnażania zechciałeś być sługą nieużytecznym, wykonującym z oddaniem to, co Ci powierzono, a co pozwoliło innym wzrastać w dobru” – mówił na koniec zapewniając o modlitwie swojej i wszystkich zgromadzonych.


Ks. prof. dr hab. Antoni Siemianowski urodził się w 1930 roku w miejscowości Mimowola pod Inowrocławiem. Uczęszczał do znanego i szanowanego inowrocławskiego Liceum im. Jana Kasprowicza. Po maturze wstąpił do gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1956 roku z rąk bp. Franciszka Jedwabskiego. Po krótkiej pracy duszpasterskiej m.in. jako kapelan sióstr służebniczek w Pleszewie, w roku 1959 rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu filozofii teoretycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat obronił w roku 1966 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL na podstawie pracy „Metafizyczna konieczność istnienia Boga według Henryka z Gandawy”.  Ks. Antoni Siemianowski jest emerytowanym profesorem filozofii teoretycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz cenionym wykładowcą antropologii i etyki filozoficznej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Publikował m.in. w czasopismach: „W drodze”, „Znak”, „Akant”, „Colloquia Theologica Adalbertina”. Jest autorem ponad 170 artykułów, recenzji, publikacji i książek z zakresu filozofii m.in.: „Człowiek i Prawda” (Poznań 1986), „Śmierć i perspektywa nadziei” (Gniezno 1992), „Człowiek a świat wartości” (Gniezno 1993), „Szkice z etyki wartości” (Gniezno 1995), „Antropologia filozoficzna” (Gniezno 1996), „Sumienie” (Bydgoszcz 1997), „Zrozumieć miłość. Fenomenologia i metafizyka miłości” (Bydgoszcz 1998), „Czym jest filozofia?” (Toruń 2006).


B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy