środa, 19 lutego 2020 r.

Kapłańskie dziękczynienie

Bp senior Bogdan Wojtuś wraz z kolegami kursowymi dziękował za 55-lecie kapłaństwa. W uroczystej Mszy św. sprawowanej 19 maja w katedrze gnieźnieńskiej uczestniczył także abp senior Henryk Muszyński oraz przyjaciele i goście kapłanów.


W maju 1961 roku w remontowanej wówczas gnieźnieńskiej katedrze święcenia kapłańskie przyjęło 20 diakonów. Katedra była jeszcze odbudowywana po zniszczeniach z 1945 roku. Prymas Wyszyński wkładał na nas ręce i włączał w jedyne i najwyższe Kapłaństwo Jezusa Chrystusa. – Dziś przybywamy tu, do Gniezna, do gniazda, w którym narodziło się nasze kapłaństwo i nasza posługa – mówił w homilii bp Wojtuś. – Prymas powiedział nam wówczas: „Spójrzcie ku spiżowym drzwiom katedry. Obliczcie sobie, ile pokoleń kapłańskich wychodziło tędy w świat na niwę Bożą. I wy wychodzicie w ich duchu, wychodzicie ich śladem”. Prymas Wyszyński był dla nas wzorem. Gdy przychodziliśmy do seminarium, był w więzieniu. Czekaliśmy na jego powrót, modliliśmy się za niego, głęboko przeżywaliśmy, gdy do nas przychodził. Gdy stanęliśmy przed nim, żeby przyjąć święcenia, zostawił nam przesłanie: „Pozostańcie zawsze jedno z biskupem. Nie lękajcie się, zwyciężajcie przez miłość. Idźcie przepowiadać Dobrą Nowinę życia i radości”. Z tymi słowami idziemy dotąd, głosząc Ewangelię już nie tylko przez nauczanie, ale i z wiekiem również przez cierpienie.


MB
Fot. M. Białkowska 


Polecamy