piątek, 21 lutego 2020 r.

Ląd: święcenia u salezjanów

W pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą odbyła się 21 maja uroczystość święceń kapłańskich diakonów przynależących do salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile. Uroczystości przewodniczył bp Krzysztof Wętkowski.


Biskup pomocniczy gnieźnieński przewodniczył Mszy świętej, wygłosił homilię oraz udzielił święceń prezbiteratu pięciu kandydatom, którzy do tej chwili przygotowywali się w salezjańskich Wyższych Seminariach Duchownych w Lądzie (studia filozoficzne i pedagogiczne) oraz w Krakowie i Rzymie (studia teologiczne). W uroczystości uczestniczyli rodzice i najbliżsi diakonów, formatorzy ze wszystkich etapów formacji, proboszczowie rodzinnych parafii, przełożeni miejsc dwuletnich praktyk asystenckich oraz profesorowie i wykładowcy salezjańskich uczelni krajowych i zagranicznych. Wszystkich przybyłych witał ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk, rektor lądzkiego seminarium. Obrzędowego przedstawienia i polecenia diakonów jako zdatnych do przyjęcia kapłaństwa dokonał ks. Roman Jachimowicz, prowincjał salezjanów Inspektorii Pilskiej. On też, dziękując biskupowi, rodzicom i formatorom, złożył życzenia neoprezbiterom, podkreślając, że ich kapłaństwo, by przynosiło owoce, musi być naznaczone trudem. W homilii bp Krzysztof Wętkowski nawiązał do przewidzianego na ten dzień fragmentu Ewangelii: "pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie..." zaznaczając, że neoprezbiterzy jako salezjanie są szczególnie posłani do dzieci i młodzieży, by być ich kompetentnymi pasterzami i prowadzić niezawodnie do Chrystusa.


Święcenia prezbiteratu przyjęli: dk. Mateusz Macinkiewicz, dk. Arkadiusz Orzechowski, dk. Łukasz Piskuła, dk. Grzegorz Siwak oraz dk. Krzysztof Tomeczkowski. Nowo wyświęceni salezjanie gotowi są do posługi młodym już jako prezbiterzy. Czekają na nich liczne salezjańskie ośrodki wychowawcze, szkoły i oratoria w parafiach.BK/ ks. Tomasz Kościelny SDB, prorektor WSD TS w Lądzie
Fot. Archiwum WSD TS w Lądzie 

Polecamy