niedziela, 23 lutego 2020 r.

Nabór do seminarium

Rusza nabór do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie oraz na Wydział Teologiczny w Poznaniu, gdzie realizowane są studia w trybie stacjonarnym dla przyszłych kapłanów oraz stacjonarnym i zaocznym dla osób świeckich – przyszłych katechetów.  


Podobnie, jak w minionych latach, pragnę poinformować o nowym naborze do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie oraz na Wydział Teologiczny w Poznaniu, gdzie realizowane są studia w trybie stacjonarnym dla przyszłych kapłanów oraz stacjonarnym i zaocznym dla osób świeckich – przyszłych katechetów.  Zapraszam również do intensywnej modlitwy w intencji ludzi młodych, którzy dokonują obecnie życiowych wyborów oraz do poruszania tematu powołania w ramach modlitwy powszechnej oraz podczas nabożeństw majowych i czerwcowych. Pragnę tradycyjnie zwrócić uwagę na dwutorowość naboru, który dokonuje się zarówno w naszym seminarium, jak i na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.


\"\\"\\"\"

                          ks. Wojciech Rzeszowski
                                     rektor PWSD

 

 

WARUNKI  PRZYJĘCIA  DO PRYMASOWSKIEGO  WYŻSZEGO  SEMINARIUM  DUCHOWNEGO W  GNIEŹNIE

 

 • rozmowa z ks. rektorem
 • rozmowa z ojcem duchownym
 • badania psychologiczne
 • rekrutacja uniwersytecka na stronie internetowej UAM: www.rejestracja.amu.edu.pl; lub Wydział Teologiczny – informacje o rekrutacji TUTAJ wraz
  z dokonaniem opłaty rekrutacyjnej w dniach od 1.06. do 8.07. 2016 r. Wykaz potrzebnych dokumentów oraz wymagań na egzamin wstępny znajdują się na podanej stronie internetowej. Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 11 lipca br.


Dokumenty wymagane w PWSD:
 

 • własnoręcznie napisane podanie do abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski z prośbą o przyjęcie do PWSD w Gnieźnie
 • świadectwo chrztu i bierzmowania
 • życiorys napisany własnoręcznie
 • kopia świadectwa dojrzałości
 • świadectwo moralności wystawione przez księdza proboszcza oraz katechetę
 • 2 fotografie legitymacyjne + wersja elektroniczna
 • kwestionariusz personalny odebrany w sekretariacie seminarium

 

O przyjęciu do seminarium duchownego kandydat zostaje poinformowany drogą listowną przez księdza rektora. Wydział Teologiczny osobno informuje daną osobę o przyjęciu do grona studentów Wydziału Teologicznego. Ze względu na potrzebę przeprowadzenia wstępnych rozmów w celu rozeznania powołania kandydatów konieczne jest ich wcześniejsze pojawienie się w seminarium. Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się już od początku czerwca.

 

www.pwsd.archidiecezja.pl
PWSD Facebook 

Polecamy