czwartek, 27 lutego 2020 r.

Prymas na pielgrzymce mężczyzn

„Ojcze, matko – naucz swe dziecko modlitwy, jak się czyni znak krzyża! To piękne zadanie matek i ojców! To piękne, wymagające i niezbędne zadanie ojców” – mówił 29 maja w sanktuarium w Piekarach Śląskich abp Wojciech Polak. Prymas Polski wygłosił homilię podczas dorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.


W swoim słowie metropolita gnieźnieński nawiązał do 1050. rocznicy Chrztu Polski i jednocześnie do sakramentu chrztu jako zobowiązującego daru, by w wierze wzrastać. A wzrost wiary – mówił – nie dokonuje się automatycznie. Domaga się obecności i towarzyszenia. Dlatego tak istotne jest wychowanie w wierze. W tym zaś podstawową i niezastąpioną rolę względem dziecka spełniają jego rodzice.


„Gdy w czasie tej pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej przychodzą zwłaszcza mężczyźni, trzeba nam, a tym bardziej właśnie dziś, wspominając 1050. rocznicę Chrztu Polski, jasno upomnieć się i przypomnieć o szczególnej roli i odpowiedzialności ojców za przekaz wiary, za wychowanie w wierze, za trwanie przy boku tych, którzy czasem bez słów, ale jednak w głębi serca proszą o osobisty przykład żywej wiary” – mówił Prymas wzywając za papieżem Franciszkiem, by rodzice powrócili ze swojego często dobrowolnego wygnania,  aby powrócili do tego, co najistotniejsze i w pełni podjęli swoją rolę wychowawczą. „Ojcze, matko! Naucz swe dziecko modlitwy, jak się czyni znak krzyża! To piękne zadanie matek i ojców! Drodzy Bracia! To piękne, wymagające i niezbędne zadanie ojców” – podkreślił abp Polak przypominając raz jeszcze, że wychowanie dziecka w wierze jest podstawowym zadaniem jego rodziców, niezbywalnym i niemożliwym do przekazania innym choćby z tego prostego powodu, że dokonuje się poprzez osobiste świadectwo, osobistą postawę wiary, nawrócenia i wspólnego dojrzewania w wierze.


„Jakże ważną w tym względzie rolę stanowi wspólne świętowanie dnia świątecznego, zwłaszcza niedzieli” – mówił dalej Prymas. – Jeszcze raz odwołam się do papieża Franciszka, który przypominając, że ideologia zysku i konsumpcji chce pożreć także to święto, postawił konkretne pytanie: ale czy po to właśnie pracujemy? I jeszcze wyjaśniał: czas odpoczynku, zwłaszcza niedzielnego jest przeznaczony dla nas, abyśmy mogli się cieszyć, tym, czego się nie wytwarza i nie konsumuje, nie kupuje i nie sprzedaje. Jest to czas przeznaczony dla nas, dla naszych rodzin i wspólnot, czas, który przynależy do Boga, który służy naszemu wzrostowi w wierze, który – powiedzmy to wprost – ocala to, co w nas najważniejsze, najbardziej prawdziwe, najbardziej nasze, najbardziej Boże i ludzkie. Wszyscy wiemy, jak droga sercu Pasterza tej właśnie diecezji jest sprawa zachowania i obrony chrześcijańskiego charakteru niedzieli. Niech dziś Pani nasza Piekarska, Matka Boża Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, do której z ufnością przychodzimy, w jubileuszowym roku 1050. rocznicy Chrztu Polski, uprasza wszystkim nam szczególne zrozumienie i wsparcie koniecznej ochrony tego właśnie dnia świątecznego” – mówił abp Polak prosząc na koniec, by Pani Piekarska przypominała ojcom o obowiązku dawania świadectwa wiary i podejmowania trudu wychowania dzieci w wierze. „Niech nie pozwala wam, Drodzy Bracia, w tym obowiązku ustać czy wręcz z niego abdykować czy zdezerterować”.


Mszy św. przewodniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Słowo do pielgrzymów skierował także przed Eucharystią gospodarz abp Wiktor Skworc. W sobotę Prymas Polski wraz metropolitą katowickim odwiedzili Kopalnię „Wujek”, gdzie modlili się za pomordowanych w czasie pacyfikacji w 1981 roku.


Fot. H. Przondziono/Foto Gość/www.archidiecezja.katowice.pl


Fot. ks. M. Kulczynski, M. Lubecka 

Polecamy