sobota, 22 lutego 2020 r.

"Solannowe Uwielbienie"

Koncert pod takim hasłem odbył się 26 maja przy inowrocławskiej tężni. Był okazją, by wspólnie chwalić Boga i zaprosić wszystkich do włączenia się w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży.


Inowrocław pieśnią połączył się z takimi miastami jak  Warszawa, Kraków, Rzeszów, Opole, Zielona Góra, Częstochowa, Rumia i Mysłowice. Właśnie w tych miejscowościach zorganizowano koncerty dziękczynienia. Na scenie zaprezentowały się zespoły Effetha z Kruszwicy, Deesis z Inowrocław, Nowa Pieśń z Inowrocławia oraz muzycy związani z grupą TGD i Projektem Koinonia. Spotkanie było formą Nowej Ewangelizacji i jednocześnie  przygotowaniem do przeżycia Światowych Dni Młodzieży, ale przede wszystkim spotkaniem ludzi, którzy pragną zjednoczyć się z Bogiem, zapominając o różnicach, podziałach, doznanych krzywdach. Podczas zdarzenia, w ramach akcji „Bilet dla Brata”, sprzedawano gadżety związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, celem dofinansowania udziału w ŚDM 2016 pielgrzymów i wolontariuszy z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia. Nie zapomniano również o obchodzonej w 2016 roku 1050. rocznicy Chrztu Polski. Przeprowadzone na scenie konkursy z udziałem publiczności nawiązywały do znaczących zdarzeń  historyczno-religijnych. Patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejza i Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak.

 

Dzięki uprzejmości portalu www.inianie.pl

Polecamy