niedziela, 23 lutego 2020 r.

Spotkania rejonowe katechetów

W dniach 25-28 kwietnia br. odbyły się doroczne wiosenne spotkania katechetek i katechetów archidiecezji gnieźnieńskiej. W tym roku po raz pierwszy do osób świeckich i zakonnych dołączyli kapłani.


Tematyka, ściśle związana z trwającym Rokiem Miłosierdzia, została poświęcona „miłosiernej działalności” Kościoła katolickiego, która realizowana jest na kilku płaszczyznach. O charytatywnych przedsięwzięciach, wolontariacie oraz szkolnych kołach Caritas mówił ks. dr Rafał Białek, w-ce dyrektor Caritas AG. O podstawowym dziele miłosierdzia Bożego pełnionego przez Kościół poprzez głoszenie Słowa oraz wprowadzanie w życie sakramentalne oraz utwierdzania w nim, w które katechetki i katecheci istotnie się wpisują, przypomniał ks. dr Piotr Halczuk, Przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Spotkania, w których wzięło ok. 400 osób, odbyły się tradycyjnie w czterech „rejonach katechetycznych”: Inowrocławiu (par. pw. Świętego Ducha), Lądzie (WSD TS), Chodzieży (par. pw. św. Floriana) oraz Gnieźnie (PWSD).


Wcześniej, w dniach 22-23 kwietnia br. odbył się trzeci już warsztat dla katechetek i katechetów z zakresu tworzenia pomocy katechetycznych, poprowadzony przez p. Longinę Cywińską. Uczestnicy wykonywali następujące pomoce do wykorzystania w pracy z uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych: „Boże Narodzenie”, „Książę Pokoju”, „Trójca Święta”, „Trzy cnoty boskie”, „Sakremanty”, „Stop grzechom” oraz „Rok liturgiczny”. W warsztacie wzięło udział 21 osób.

 

Fot. Arch. ks. P. Halczuk

Polecamy