środa, 19 lutego 2020 r.

Srebrni kapłani

Księża świętujący ćwierćwiecze święceń kapłańskich dziękowali 25 maja wraz z Prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem oraz bp. seniorem Bogdanem Wojtusiem, wówczas rektorem gnieźnieńskiego seminarium duchownego, za dar powołania i wszystkie łaski, jakimi Bóg obdarzył ich w ciągu tych minionych 25 lat.


Przy ołtarzu wspólnie stanęli kapłani z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz diecezji bydgoskiej i kaliskiej, którzy 25 maja 1991 roku, w tym samym miejscu, u grobu i relikwii św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej, przyjęli święcenia kapłańskie. Do chwili tej nawiązał w homilii ks. kan. Tadeusz Nowak przypominając jeden z najbardziej wyjątkowych i wzruszających momentów liturgii święceń, kiedy wyświęcani leżą krzyżem na posadzce kościoła, a wszyscy zgromadzeni – biskupi, duchowni i wierni, modlą się za nich Litanią do Wszystkich Świętych.


„Ta postawa jest wyrazem pokory i uległości wobec Boga, deklaracją pełnego posłuszeństwa. Oto leżymy przed Tobą krzyżem, abyś mógł robić z nami to, co chcesz, czynić w nas i przez nas to, co zamierzasz w swojej odwiecznej miłości. Jesteśmy gotowi przyjąć to wszystko, czym nas obdarzasz, aby potem móc nieść Twoje dary innym, aby móc nieść Twoją miłość człowiekowi, aby razem z Tobą szukać zagubionych. Ta postawa pokory stanowi istotny rys życia kapłańskiego, ale i życia chrześcijańskiego” – mówił diecezjalny ojciec duchowny. Przyznał również, że przeżywany jubileusz nie stanowi końca drogi, ale jej kolejny etap. Jest modlitwą dziękczynienia i uwielbienia, ale jest także łaską wewnętrznego odrodzenia i jest pytaniem, co dalej? A dalej – tłumaczył ks. Nowak – jest kontynuacja i pogłębianie tego szczególnego wezwania „pójdź za Mną”.


Kaznodzieja wskazał także na trzy słowa klucze w życiu kapłana i każdego chrześcijanina. Pierwsze to DROGA. „Mamy doświadczenie drogi i ciągle przebywamy jakąś drogę, ale trzeba nam bardzo mocno czuwać, by nie zejść z tej jedynej Drogi, której na imię Chrystus” – mówił. Drugie słowo to KIELICH. „Picie z kielicha Krwi Pańskiej czyni nas szczęśliwymi, ale ten kielich jest także kielichem goryczy, kielichem ludzkiego grzechu, który Jezus wypił dla naszego zbawienia” – tłumaczył. I wreszcie trzecie słowo – SŁUGA. „Każdy chce być pierwszy, chce być najważniejszy, każdy chce mieć władzę, chce panować nad wszystkim, a Jezus mówi, nie tak! Ja nie gonię za pierwszymi miejscami. Zatem, kto by między wami chciał stać się pierwszy, niech będzie sługą, bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć” – przypomniał ks. kan. Nowak.  


Podczas Mszy św. księża jubilaci modlili się m.in. w intencji biskupów i kapłanów, dzieci pierwszokomunijnych, młodzieży, Ojczyzny, swoich zmarłych rodziców, wychowawców, profesorów i pracowników seminarium duchownego. Wspólnie z kapłanami modlili się ich najbliżsi i parafianie. W Mszy św. uczestniczyły także dzieci pierwszokomunijne, które pielgrzymowały do św. Wojciecha, i które pod koniec Mszy św. Prymas Polski abp Wojciech Polak prosił o szczególną modlitwę za kapłanów. Podziękował też wszystkim za wspólną modlitwę, składając życzenia księżom jubilatom, a także bp. seniorowi Bogdanowi Wojtusiowi, który niedawno obchodził 55. rocznicę kapłaństwa.


B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk  

 

 

Polecamy