środa, 19 lutego 2020 r.

Święcenia diakonatu

Przed wybieraniem drogi kariery i budowaniem wygodnego życia przestrzegał wyświęconych dziś w katedrze gnieźnieńskiej diakonów bp Krzysztof Wętkowski. „Jesteście wezwani, by wypełnić swoje życie służbą dla innych” – podkreślił.


Święcenia diakonatu w obecności moderatorów i profesorów PWSD, rodziców i bliskich oraz księży proboszczów rodzinnych parafii, przyjęło czterech alumnów gnieźnieńskiego seminarium duchownego. W skierowanym do nich pouczaniu bp Krzysztof Wętkowski wskazał na posługi, jakie będą wykonywać jako diakoni. Jak mówił, uświęceni przez nałożenie rąk, które pochodzi od czasów apostołów, są oni ściśle związani z ołtarzem i będą pełnić dzieło miłosierdzia w imieniu biskupa lub proboszcza.


Skierował też do wyświęcanych kilka osobistych słów. Jak podkreślił, każdy przyjmujący święcenia zobowiązuje się wobec Kościoła do wierności Bogu i życia w Jego przestrzeni. Cóż to oznacza – pytał, tłumacząc zaraz, że nic innego, jak wskazane w pouczeniu „wejście w tajemnicę Chrystusa, który przychodzi, aby służyć”. „Oczywiście można służyć w różny sposób – przyznał dalej. – Można służyć nie innym, lecz sobie. Nie po to jednak przyjmujecie święcenia. Nie przyjmujcie ich dla siebie, ale dla wspólnoty, dla Kościoła, aby służyć. Jeśli będziecie szli tą drogą, wypełnicie wasze zadania i będziecie także po ludzku zadowoleni. Jeśli jednak zaczniecie układać swoje życie w sposób wygodny, koncentrować się na robieniu kariery, wtedy z łatwością będzie miał do was przystęp zły duch. O tym pamiętajcie” – przestrzegał biskup pomocniczy gnieźnieński.


Po pouczeniu kandydaci wyrazili gotowość przyjęcia wszystkich zadań wynikających ze święceń diakonatu. Po Litanii do Wszystkich Świętych nastąpił kulminacyjny moment święceń – nałożenie przez biskupa rąk na głowę każdego z nich. Nowo wyświęceni nałożyli również liturgiczny strój diakona - stuły i dalmatyki, w czym pomogli im starsi koledzy. Otrzymali także Księgę Ewangelii i wymienili pocałunek pokoju z bp. Krzysztofem Wętkowskim.


Święcenia diakonatu otrzymali:
dk. Krzysztof Idczak z parafii pw. św. Mikołaja Bp. w Tarnowie Pałuckim
dk. Bartosz Golnik z parafii pw. Trójcy Świętej w Pęchowie
dk. Piotr Nowak z parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni
dk. Hubert Staszak z parafii. pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu


Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń kapłańskich (dwa wyższe stopnie to prezbiter, czyli ksiądz oraz biskup). Diakonat jest zazwyczaj przygotowaniem do przyjęcia święceń prezbiteratu. Diakoni mają mniejsze niż księża uprawnienia: mogą udzielać chrztu, rozdawać Komunię świętą, czytać Ewangelię, przewodniczyć nabożeństwom (ale nie Mszy św.), sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby. Strój liturgiczny diakona jest inny niż księdza. Zamiast ornatu diakoni noszą dalmatykę (jest nieco krótsza) lub albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię, spiętą u dołu.


W okresie letnim diakoni odbywać będą praktyki duszpasterskie w wybranych parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej. Ich posługa będzie obejmowała: katechizację, głoszenie homilii, pracę w biurze parafialnym, sprawowanie sakramentów świętych i przewodniczenie liturgii zmarłych, a także współpracę i prowadzenie spotkań z różnymi grupami, ruchami, organizacjami i stowarzyszeniami katolickimi.

 

B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy