wtorek, 18 lutego 2020 r.

VIII Zjazd Szkół im. Jana Pawła II

„Naszą odpowiedzią na miłość, jaką Jezus kocha każdą i każdego z nas, ma być miłość Boga i drugiego człowieka. Wasz patron św. Jan Paweł II swoim życiem i nauczaniem wciąż o takiej konkretnej miłości nam przypomina, uczy jej i nieustannie nas do niej zachęca” – mówił abp Wojciech Polak podczas VIII Zjazdu Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej.


Spotkanie odbyło się 19 maja w Zasutowie. Tym razem delegacje młodych z całej archidiecezji gnieźnieńskiej gościł tamtejszy Zespół Szkół im. Jana Pawła II mieszczący przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Z zaproszenia skorzystało kilkanaście placówek noszących zaszczytne imię papieża Polaka. Uroczystość zainaugurowała Msza św. w kościele parafialnym w Opatówku, której przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. W homilii wskazując na wczorajszą 96. rocznicę urodzin Karola Wojtyły i jednocześnie obchodzoną w tym roku 1050. rocznicę Chrztu Polski przypomniał pamiętny obraz Jana Pawła II klęczącego przy chrzcielnicy w wadowickim kościele. Tam – powtórzył za papieżem Polakiem – wszystko się zaczęło.


„Wszyscy dobrze wiemy, że w życiu każdej i każdego z nas, ochrzczonych, ten szczególny początek w sakramencie chrztu świętego otworzył i dla nas drogę wiary i łaski” – podkreślił metropolita gnieźnieński zachęcając za Franciszkiem do poznania daty swojego chrztu świętego. „W tym szczególnym roku jubileuszowym, gdy przeżywamy 1050. rocznicę Chrztu Polski, może warto podjąć to papieskie przynaglenie, pamiętając, że i my w ten sposób możemy potwierdzić nasze przylgnięcie do Jezusa i jeszcze raz zobaczyć na czym tak naprawdę polega nasze zobowiązanie do życia po chrześcijańsku” – stwierdził Prymas. Jak tłumaczył dalej, jest to życie na świecie, ale nie według reguł i zasad tego świata, nie w świecie wirtualnym, ale w naszym, rzeczywistym, który jest nam dany i zadany. Co robić? Jak żyć, aby prawdziwie wypełnić swoje powołanie? Aby znaleźć odpowiedzi na pytania młodzieńca z Ewangelii, powtórzone kiedyś przez Jana Pawła II w liście do młodych, trzeba z jednej strony umiłować świat, z drugiej zdobyć się na wewnętrzny dystans wobec tej bogatej rzeczywistości. Trzeba też zdobyć się na pytanie o życie wieczne.


Metropolita gnieźnieński wskazał też młodym trzy drogi, które prowadzą do poznania odpowiedzi na powyższe pytania. Pierwszą z nich jest słuchanie Słowa Bożego i życie nim na co dzień. Druga to jedność, która ma być świadectwem dla innych. „Mamy być jedno – mówił Prymas – to znaczy przeżywać nasze powołanie jako wspólną sprawę, troszczyć się o siebie nawzajem, dawać innym świadectwo naszej jedności i solidarności. W tej jedności są różne nasze dary i charyzmaty, różne talenty i zdolności każdego z nas. Mamy je rozwijać z pożytkiem dla wszystkich". I wreszcie trzecia droga – miłość. „Nasze chrześcijańskie życie jest zawsze odpowiedzią miłości” – zaznaczył abp Wojciech Polak.


W Mszy św. wraz z delegacjami uczniów uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy szkół. Obecni byli również kapłani m.in. proboszcz parafii w Opatówku ks. Andrzej Bohdanowicz oraz dziekan ks. Mieczysław Kozłowski. W czasie modlitwy powszechnej modlono się w intencji Kościoła i kapłanów, a także za młodych i rodziny. Proszono również o nowe powołania, także wśród uczniów papieskich szkół. Po Mszy św. dalsza część uroczystości odbyła się na szkolnej sali gimnastycznej, gdzie podsumowano m.in. ogłoszone wcześniej konkursy papieskie. Obecni mieli okazję posłuchać fragmentów prac literackich oraz obejrzeć prezentacje multimedialne i prace plastyczne. Zaprezentowano też krótki program artystyczny przygotowany przez przedszkolaków i ich starszych kolegów.


Zjazdy szkół mających za patrona św. Jana Pawła II odbywają się w archidiecezji gnieźnieńskiej od 2009 roku. Pierwszy zorganizowano w Żydowie. Od początku towarzyszy im i patronuje abp Wojciech Polak. W tegorocznym uczestniczyły delegacje placówek z Gniezna, Gizałek, Bachorc, Gościeszyna, Lipin, Młodojewa, Orzechowa, Popowa Kościelnego, Wrześni, Żydowa, Jarząbkowa, Pyzdr, Prusiec, Wilczyna i Ujścia. 


B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy