wtorek, 14 lipca 2020 r.

Na drodze do Źródła

Wczesnochrześcijańskie inspiracje katechetyczne na 1050-lecie Chrztu Polski - taki temat towarzyszył katechetom świeckim, zakonnym i kapłanom, uczestniczącym w zajęciach warsztatowych, nawiązujących do przeżywanej w tym roku 1050. rocznicy Chrztu Polski.


Spotkania odbywały się od listopada 2015 do marca 2016 w czterech rejonach archidiecezji gnieźnieńskiej: Inowrocławiu (parafia pw. św. Krzyża), Gnieźnie (PWSD), Słupcy (parafia pw. św. Wawrzyńca) i w Wągrowcu (parafia pw. św. Wojciecha). Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z programem obchodów Jubileuszu i różnymi inicjatywami edukacyjnymi proponowanymi z okazji rocznicy. Ponadto rozważali bogatą symbolikę liturgii chrzcielnej i przypomnieli sobie również poszczególne etapy wczesnochrześcijańskiego katechumenatu. Uczestnikom zaprezentowane zostały tematy warsztatów chrześcijańskiej wolności X Zjazdu Gnieźnieńskiego, do którego udziału zostali też zachęceni, ale też chrzcielna tematyka aktualnego programu duszpasterskiego „Nowe życie w Chrystusie”. Podczas pracy w grupach pochylali się nad Ewangeliami z Liturgii Słowa niedziel Wielkiego Postu, który jak pisał Benedykt XVI w swoim orędziu na Wielki Post 2011, wskazują nam na etapy chrześcijańskiego wtajemniczenia. Również elementy przygotowania się do chrztu, realizowane w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, stały się inspiracją dla katechetów do wypracowania w czasie warsztatów współczesnej interpretacji elementów formacji chrzcielnej. Katecheci wcielali się w rolę zarówno kandydatów do przyjęcia sakramentu chrztu, jak i ich poręczycieli, czy też formułowali pytania do człowieka nowo ochrzczonego. Oprócz części informacyjnej, wprowadzenia teologicznego i pracy w grupach był czas na refleksję nad znaczeniem chrztu w swoim życiu, jak również w życiu katechizowanych.


Zaprezentowane filmy i inne pomoce katechetyczne odnośnie tematu Jubileuszu Chrztu Polski oraz sakramentu chrztu świętego, stanowiły niejako klamrę zamykającą tę część warsztatową zajęć, ale być może, co było też celem i intencją prowadzącej warsztaty Teresy Kowalczyk, otwierającą przed katechetami szerszą perspektywę nowych pomysłów, działań katechetycznych, podejmowanych na terenie szkół, parafii, wspólnot. 


Okazją do podzielenia się doświadczeniami z podjętych już inicjatyw oraz dalszego pogłębienia tematyki chrzcielnej i nowego życia w Chrystusie staną się również warsztaty biblijno-metodyczne nt. „Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Biblijna odpowiedź na pytania o nowe stworzenie, nowe narodzenie, nowego człowieka”, które odbędą się 9 kwietnia w gnieźnieńskim seminarium duchownym. 24 września odbędzie się również Narodowa Pielgrzymka Katechetów do Gniezna z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. 

 

 

Polecamy