sobota, 11 lipca 2020 r.

Nowy człowiek w nas (video)

Msza św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore zakończyła X Zjazd Gnieźnieński. Podczas Eucharystii dziękowano za posługę papieża Franciszka w 3. rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową. 
 

Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Celestino Migliore była również dziękczynieniem za posługę papieża Franciszka w 3. rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową. We wspólnej modlitwie u grobu i relikwii św. Wojciecha uczestniczyli wierni i duchowni wszystkich Kościołów chrześcijańskich obecnych na zjeździe m.in. abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Obecni byli także: kard. Kazimierz Nycz, abp senior Józef Kowalczyk, abp senior Henryk Muszyński, bp Michał Janocha oraz bp Krzysztof Wętkowski. Pod koniec Eucharystii odczytano przesłanie wieńczące obrady X Zjazdu Gnieźnieńskiego. Dokument odczytali teolog i historyk sztuki Paweł Kęska, Danuta Baszkowska, założycielka i prezes ekumenicznego Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha” oraz ks. Przemysław Kwiatkowski, wykładowca w Papieskim Instytucie Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie, sekretarz Prymasa Polski.W słowie kończącym i sumującym trzydniowe obrady uczestnicy zjazdu podkreślają, że „bez Chrystusa nie sposób zrozumieć polskiej tożsamości i historii naszego narodu. „Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I w 966 r. było wydarzeniem przełomowym. Polska weszła na trwałe do rodziny państw europejskich tworzących Christianitas, wspólnotę opartą na humanizmie zrodzonym z kontemplacji Boga. Przy całej bowiem różnorodności Europy ciągle powinniśmy pamiętać, że zrąb tożsamości europejskiej – jak przypomniał w Gnieźnie Jan Paweł II – jest zbudowany na chrześcijaństwie” – piszą w przesłaniu świeccy i duchowni uczestniczący w X Zjeździe Gnieźnieńskim.  Zaznaczają przy tym, że Chrzest Polski, zakorzeniony w wierze niepodzielonego Kościoła, w kolejnych wiekach owocował duchem ekumenicznej wolności i tolerancji.  „Nie było wojen między wyznaniami, lecz twórcze ich współistnienie” – przypominają.


Odnosząc się do współczesności, uczestnicy zjazdu stwierdzają, że świadomość chrześcijańskich korzeni umacnia ich w przekonaniu, że postęp człowieka i społeczeństw nie musi oznaczać sekularyzacji. „Wręcz przeciwnie, prawdziwa nowoczesność potrzebuje solidnych duchowych fundamentów. Odcięcie się od nich jest przyczyną wielorakich napięć i kryzysów” – podkreślają. Zachęcają jednocześnie do wychodzenia naprzeciw wyzwaniom z odwagą i zaufaniem Chrystusowi. „Nie wierzymy w historyczny determinizm, który nakazywałby iść w kierunku kontrkulturowej rewolucji, dążącej m.in. do osłabienia rodziny, relatywizacji płci czy wyzwolenia człowieka z wszelkich, rzekomo krępujących go wartości. Wierzymy natomiast, że człowiek wewnętrznie wolny, odrodzony przez sakrament chrztu, wspólnie z innymi zdolny jest podjąć odpowiedzialność za budowanie ojczystego i europejskiego domu” – piszą uczestnicy kongresu.


Apelują również o troskliwe spojrzenie na rodzinę oraz wrażliwość wobec cierpienia i niesprawiedliwości, przestrzegając zarazem, by chrześcijańskie miłosierdzie wobec ludzi uciekających przed nędzą, prześladowaniami i wojną nie padło ofiarą przetargów oraz kłótni politycznych. „Nie dopuśćmy, aby istniejące pośród nas podziały polityczne, waśnie czy spory stawały się przyczyną rozbicia naszych wspólnot rodzinnych czy kościelnych. Wystrzegajmy się pokusy upartyjnienia naszych Kościołów i wspólnot. Niech będą one miejscem ewangelicznej miłości względem bliźnich, których Bóg powierza naszej trosce” – piszą uczestnicy X Zjazdu Gnieźnieńskiego, prosząc o szacunek w debacie politycznej, ekonomicznej i społecznej.


Odnosząc się do niepokojów i konfliktów tak na Starym Kontynencie, jak i w świecie,  przypominają z mocą, że chrześcijanie są ludźmi pojednania. „W coraz bardziej komplikującej się sytuacji Europy i świata prawda Ewangelii pozostaje jednoznaczna: to my sami mamy stawać się ludźmi pojednania. Nasi bracia Ukraińcy wciąż jeszcze giną tylko dlatego, że pragną włączyć się do europejskiej wspólnoty. Jesteśmy świadomi, że bez wolnej Ukrainy trudno jest mówić o wolnej Polsce i o wolnej Europie. Nie będzie zaś trwałego pokoju i rozwoju na wschodzie Europy, jeśli zabraknie wspólnych wysiłków rzymsko- i greko-katolików, prawosławnych i wiernych Kościołów ewangelickich. Wolność, którą daje nam Chrystus, domaga się przecież czytelnych gestów na rzecz obrony godności człowieka i budowania społeczeństwa obywatelskiego” – podkreślają uczestnicy zjazdu.


Przesłanie X Zjazdu GnieźnieńskiegoWcześniej w auli ILO odbyły się ostatnie debaty X Zjazdu Gnieźnieńskiego. O żydowskim i muzułmańskim spojrzeniu na chrześcijaństwo mówili przedstawiciele obu wielkich religii monoteistycznych. „Tylko chrześcijanie potrafią zrozumieć tajemnicę Izraela” - mówił prof. Stanisław Krajewski, żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. „Papież Franciszek jest dla mnie autorytetem moralnym” – wyznał z kolej Andrzej Saramowicz, muzułmański współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.


Drugi referat wygłosił kard. Kazimierz Nycz. W wystąpieniu nt. „Otwartych drzwi Kościoła” ocenił, że popularny swego czasu schemat podziału Kościoła na otwarty i zamknięty jest już zużyty. W świecie, który coraz bardziej wydaje się zamknięty zadaniem Kościoła jest danie świadectwa otwartości. W 3. rocznicę wyboru kard. Bergoglio na papieża zmierzono się również z pytaniem „Jak może nawracać się Kościół”.


Relacje z debat TUTAJ


X Zjazd Gnieźnieński zgromadził ponad pół tysiąca uczestników z Polski i Europy – duchownych różnych wyznań chrześcijańskich, społeczników, ludzi polityki, kultury i mediów, a przede wszystkim świadków wiary. Do Gniezna przyjechał również prezydent RP Andrzej Duda, kard. Luis Antonio Tagle z Filipin oraz zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk. Zjazd, obok dialogu i licznych debat obejmujących szereg aktualnych i ważnych zagadnień od wolności począwszy, poprzez ekonomię i gospodarkę, rodzinę i kulturę, po szeroko rozumiane miłosierdzie i świadectwo chrześcijan, był także miejscem ekumenicznego spotkania i modlitwy. Podczas nabożeństwa w katedrze gnieźnieńskiej duchowni i wierni różnych tradycji chrześcijańskich wspólnie wyznali wiarę i dokonali symbolicznego obrzędu obmycia na znak zanurzenia przez chrzest w Chrystusie.

 

Fot. J. Andrzejewski 

Polecamy