czwartek, 2 lipca 2020 r.

Rościnno: misyjna szkoła

Blisko sześćdziesiąt osób z całej Polski m.in. z diecezji: koszalińsko-kołobrzeskiej, bydgoskiej, pelplińskiej, kaliskiej, łomżyńskiej oraz archidiecezji wrocławskiej, poznańskiej i szczecińsko-kamieńskiej skorzystało z zaproszenia do Rościnna i wzięło udział w zorganizowanych tam w pierwszy weekend marca trzydniowych rekolekcjach połączonych z przygotowaniem do pracy na misjach. Wykłady prowadzili oraz o pracy na misjach opowiadali: o. Damian Cichy SVD, o. Mirosław Piątkowski SVD, ks. Julian Wawrzyniak oraz o. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz KEP ds. Misji. W organizację i przebieg rekolekcji zaangażowali się również klerycy z gnieźnieńskiego seminarium duchownego, a wśród uczestników byli ich koledzy z WSD w Pelplinie i WSD w Łomży. Wykładom i panelom towarzyszyła modlitwa i ćwiczenia duchowe. Rekolektanci uczestniczyli w wieczornej Drodze Krzyżowej oraz nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu w łączności z papieską inicjatywą „24 godziny dla Pana”. Spotkali się także z bp. seniorem Bogdanem Wojtusiem, który odprawił dla nich Mszę świętą.

 

 

Polecamy