poniedziałek, 13 lipca 2020 r.

Wróćmy pod krzyż Jezusa

„Święty czas męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w Roku Jubileuszowym, mamy przeżyć jeszcze bardziej intensywnie jako czas doświadczenia miłosierdzia Bożego” – mówił w Niedzielę Męki Pańskiej na Jasnej Górze abp Wojciech Polak.


Prymas Polski przewodniczył Mszy św. w kaplicy Matki Bożej, a później wziął udział w kolejnej Debacie Jasnogórskiej, poświęconej tym razem sprawiedliwości i miłości społecznej „Abyśmy się społecznie miłowali”. W homilii wygłoszonej podczas Eucharystii metropolita gnieźnieński przypomniał, że Niedziela Palmowa niczym brama wprowadza nas w Święty Tydzień, w wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Mamy o nich nie tylko pamiętać, ale się w nie zanurzyć i wraz z Jezusem umrzeć dla grzechu i powstać do nowego życia. W jubileuszowym Roku Miłosierdzia te święte dni mają być także czasem intensywnego doświadczenia Bożego miłosierdzia, bo przecież – jak tłumaczył dalej Prymas – to w Jezusie Chrystusie umęczonym i zmartwychwstałym Bóg najpełniej okazuje nam swoje miłosierdzie.


„Tu rzeczywiście mamy przed sobą – jak określa miłosierdzie papież Franciszek – ów najwyższy i ostateczny akt, w którym sam Bóg wychodzi nam na spotkanie. Tu  dokładnie widzimy, że na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia. Tu też poznajemy do czego zdolna jest tak naprawdę Boża miłość. Miłość – jak podkreślał jeszcze w Misericordiae vultus papież Franciszek – która nie może być przecież abstrakcyjnym słowem, bo z samej swej natury jest konkretnym czynem, jest odpowiedzialnością Boga za nas, w której On pragnie naszego dobra i chce nas widzieć szczęśliwymi, napełnionymi radością i pokojem. I dlatego krzyż – mówił papież Franciszek – nie jest nigdy jedynie jakąś ozdobą, nie jest dziełem sztuki z wieloma kamieniami szlachetnymi, jak to czasem widzimy: krzyż jest tajemnicą unicestwienia Boga z miłości (…), bo zbawienie jest dziełem cierpienia Syna Bożego, cierpienia Jezusa Chrystusa” – mówił za papieżem Franciszkiem Prymas.


Metropolita gnieźnieński zachęcał też, by w tym świętym czasie jeszcze pełniej otworzyć serca na doświadczenie Bożego miłosierdzia. Może to jednak zrobić tylko ten, kto ma poczucie, że Bożego miłosierdzia potrzebuje, że go pragnie, kto wierzy, że Bóg ma moc wybawić go od grzechów i słabości, jak św. Piotr upokorzony grzechem i zaparciem się Jezusa i jak nawrócony złoczyńca, któremu Jezus w chwili śmierci przynosi duchowe uzdrowienie: „nie lękaj się – mówi –  tam jest niebo”. „Umierający na krzyżu Bóg odsłania przed nami głębię swego miłosierdzia. Okazując nam swą współczującą miłość, zachęca nas wszystkich, abyśmy zagłębili się w tej miłości, abyśmy doświadczyli jej wyzwalającej i uzdrawiającej mocy, abyśmy – jak ów złoczyńca z dzisiejszej Ewangelii – mogli doświadczyć, że w ten właśnie sposób dosłownie otwiera nam niebo. W tym doświadczeniu jest także klucz do naszej wzajemnej miłości” – podkreślił abp Polak.


Nawiązał też do tematu wspomnianej debaty stanowiącej zaproszenie do ponownego odczytania wezwania do życia w miłości, sprawiedliwości, zgodzie i pokoju. „Dobrze rozumiemy, jak istotne i ważne jest to wezwanie dla całego naszego życia osobistego i społecznego, i jak trudne i wymagające jest ono w rzeczywistości tak podzielonego narodu” – dodał, przypominając dalej przestrogę Franciszka, że zniszczenie podstaw życia społecznego prowadzi zawsze do wzajemnej konfrontacji w imię obrony swoich własnych interesów. „Zastanówmy się, ile w nas zostało dziś jeszcze z tego wezwania, z którym tak gorąco zwracał się do nas święty Jan Paweł II mówiąc, że solidarność, to znaczy jeden i drugi (…) a nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim, bo nie może być walka silniejsza od solidarności, nie może być program walki ponad programem solidarności. Może trzeba nam wrócić pod krzyż Jezusa, aby to jeszcze raz zrozumieć, aby na nowo przyjąć te słowa” – stwierdził Prymas Polski. 


Po Mszy św. odbyła się VII Debata Jasnogórska, której temat nawiązywał do fragmentu Jasnogórskich Ślubów Narodu z 1956 roku traktującego o miłości i sprawiedliwości społecznej.  Wraz z Prymasem Polski w debacie uczestniczyli: Barbara Fedyszak-Radziejowska – socjolog i doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy, Krystyna Czuba – profesor nauk teologicznych, medioznawca i polityk, Grzegorz Górny – dziennikarz i publicysta oraz Dariusz Karłowicz – filozof, publicysta i wykładowca akademicki. Dyskusji przysłuchiwali się politycy, dziennikarze, społecznicy i duchowni z metropolitą częstochowskim abp. Wacławem Depo oraz przeorem Jasnej Góry o. Marianem Górnym OSPPE. Posłuchaj na www.prymaspolski.pl


BK
Fot. B. Kruszyk,
BPJG / Marek Kępiński

Polecamy