czwartek, 9 lipca 2020 r.

X Zjazd Gnieźnieński (video)

Pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa” odbył się w dniach 11-13 marca w Gnieźnie jubileuszowy X Zjazd Gnieźnieński. Kongres zgromadził ponad pół tysiąca uczestników z Polski i Europy. Zapraszamy do obejrzenia zebranych relacji wideo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Do Gniezna przyjechali duchowni i wierni różnych wyznań chrześcijańskich, społecznicy, ludzie polityki, kultury i mediów, a przede wszystkim świadkowie wiary. Obecny był także prezydent RP Andrzej Duda, kard. Luis Antonio Tagle z Filipin, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk, który w czasie zjazdowych debat mówił o niełatwym pojednaniu polsko-ukraińsko-rosyjskim oraz prawosławny arcybiskup wrocławski Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, który wraz z Prymasem Polski witał uczestników spotkania.

 

          


Abp Wojciech Polak był po raz pierwszy gospodarzem Zjazdu Gnieźnieńskiego. Jak podkreślił, trzydniowy kongres, odbywający się w pierwszej historycznej stolicy Polski w jubileuszowym roku 1050-lecia Chrztu Polski, podejmuje refleksję „nad wyzwalającą mocą chrześcijaństwa”. „Parafrazując hasło tegorocznych jubileuszowych obchodów: gdzie chrzest, tam nadzieja, możemy dziś powiedzieć: gdzie chrzest, tam wolność” – podkreślił Prymas Polski dodając, że wolność jest najgłębszym przymiotem ludzkiego ducha, a jednocześnie najtrwalszym spoiwem łączącym ludzką wspólnotę. „Zakorzenienie w chrzcie świętym stanowi także zasadniczy, choć może często już zapomniany element fundamentu europejskiej tożsamości” – mówił dalej abp Polak, wskazując za papieżem Janem Pawłem II, że brak duchowej jedności Europy wynika głównie z kryzysu chrześcijańskiej samoświadomości. „Trzeba nam, chrześcijanom, cierpliwie powracać do tego źródła i przywracać, w słusznym dialogu z innymi tradycjami i kulturami, tę fundamentalną więź Europy i chrześcijaństwa. Do tego duchowego procesu odwołuje się postulat odnowy ujęty w haśle tegorocznego Zjazdu: Europa nowych początków.  I chodzi tutaj przede wszystkim o początek w sensie jak najbardziej ewangelicznym. Nie mówimy o konstrukcji nowych projektów politycznych, ekonomicznych czy społecznych. Zjazd Gnieźnieński jest po to, by przede wszystkim umocnił w każdej i każdym z nas „nowego człowieka”, odrodzonego z wody i Ducha Świętego” – podkreślił hierarcha.

 

          


Zjazd trwał do niedzieli 13 marca. Głos podczas licznych debat zabrało 60 prelegentów z całego świata. Referatom towarzyszyły dyskusje panelowe z udziałem specjalistów i znawców tematu. A rozmawiano o chrzcie w wymiarze historycznym i osobistym, wierze i wolności, małżeństwie i kulturze, o miłosierdziu i duszpasterskim nawróceniu Kościoła. Debatom jak zawsze towarzyszyła ekumeniczna modlitwa – ta na aulach i w kościołach gnieźnieńskich, także w katedrze gnieźnieńskiej, gdzie odbyło się nabożeństwo ze wspólnym wyznaniem wiary duchownych i wiernych Kościołów chrześcijańskich uczestniczących w zjeździe. Rozbudowaną i najbardziej interaktywną część zjazdu stanowiły warsztaty, które odbyły się  po południu zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia kongresu. Uczestnicy mogli wybierać spośród kilkunastu tematów, których wspólnym mianownikiem było zagadnienie wolności. Była to nie tylko okazja do zgłębienia tematu z fachowcami, ale także sposobność do dyskusji, wymiany poglądów i wypracowania konkretnych postaw społecznych i obywatelskich. Zjazd zakończyła niedziela Msza św. sprawowana w 3. Rocznicę wyboru papieża Franciszka pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp. Celestino Migliore. W homilii hierarcha podkreślił, że jako naród mamy wzniosłe i szlachetne powody, aby dziękować Bogu, zwłaszcza za bogactwo i wielkość historii Polski w kontekście całej Europy oraz za jej patrimonium tradycji i wartości, ukształtowanych przez chrzest przyjęty 1050 lat temu. Drugim powodem dziękczynienia – jak mówił – jest pasterskie kierownictwo papieża Franciszka, który dokładnie trzy lata temu wybrany został na Stolicę Piotrową. „Zjazd Gnieźnieński odrodził w nas dumę i solidarność chrześcijanina, który patrzy na swoją dawną historię i dostrzega tam przemożną, twórczą, zbawczą i podnoszącą na duchu moc Bożej ręki” – powiedział nuncjusz, zaznaczając, że obrady X Zjazdu Gnieźnieńskiego były różnorodne i mądre.

 

           


Pod koniec Mszy św. odczytano przesłanie X Zjazdu Gnieźnieńskiego, w którym podkreślono, że nie będzie nowych początków Kościoła, Polski i Europy, jeśli nie będzie nowego człowieka w każdym z nas, i że świadomość chrześcijańskich korzeni umacnia ich w przekonaniu, że postęp człowieka i społeczeństw nie musi oznaczać sekularyzacji. „Wręcz przeciwnie, prawdziwa nowoczesność potrzebuje solidnych duchowych fundamentów. Odcięcie się od nich jest przyczyną wielorakich napięć i kryzysów” – podkreślili, zachęcając jednocześnie do wychodzenia naprzeciw wyzwaniom z odwagą i zaufaniem Chrystusowi. „Nie wierzymy w historyczny determinizm, który nakazywałby iść w kierunku kontrkulturowej rewolucji, dążącej m.in. do osłabienia rodziny, relatywizacji płci czy wyzwolenia człowieka z wszelkich, rzekomo krępujących go wartości. Wierzymy natomiast, że człowiek wewnętrznie wolny, odrodzony przez sakrament chrztu, wspólnie z innymi zdolny jest podjąć odpowiedzialność za budowanie ojczystego i europejskiego domu” – napisali uczestnicy kongresu. Zaapelowali też o troskliwe spojrzenie na rodzinę oraz wrażliwość wobec cierpienia i niesprawiedliwości, przestrzegając zarazem, by chrześcijańskie miłosierdzie wobec ludzi uciekających przed nędzą, prześladowaniami i wojną nie padło ofiarą przetargów oraz kłótni politycznych. „Nie dopuśćmy, aby istniejące pośród nas podziały polityczne, waśnie czy spory stawały się przyczyną rozbicia naszych wspólnot rodzinnych czy kościelnych. Wystrzegajmy się pokusy upartyjnienia naszych Kościołów i wspólnot. Niech będą one miejscem ewangelicznej miłości względem bliźnich, których Bóg powierza naszej trosce” – napisali uczestnicy X Zjazdu Gnieźnieńskiego, prosząc o szacunek w debacie politycznej, ekonomicznej i społecznej.

 

           

 

Szczegółowe relacje z przebiegu zjazdowych obrad TUTAJ

Teksty wystąpień, zdjęcia i relacje także na www.zjazd.org

X Zjazd Gnieźnieński w programie "Między ziemią a niebem"

Zdjęcia z X Zjazdu Gnieźnieńskiego > GALERIA 

 

BK
Fot. R. Woźniak/PK 

Polecamy