środa, 26 lutego 2020 r.

Dekrety (1/8.10.2016)

Prymas Polski mianował ks. Piotra Szymkowiaka, wikariusza parafii katedralnej w Gnieźnie oraz ks. Dariusza Nowaczyńskiego, proboszcza parafii pw. św. Filipa i Jakuba w Gozdowie, spowiednikami zwyczajnymi alumnów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie na okres 3 lat. Dekret wszedł w życie 8 października br.


Przychylając się do prośby o. Bernarda Marciniaka OFM, ministra prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych (prowincja poznańska), abp Wojciech Polak Prymas Polski zwolnił o. Huberta Meggera OFM z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Bonawentury w Pakości i posługę tą powierzył o. Sofroniuszowi Rempuszewskiemu OFM. Dekret wszedł w życie 1 października br.

 

Polecamy