piątek, 28 lutego 2020 r.

Półwiecze pracy naukowej

„Rola i znaczenie filozofii w formacji chrześcijańskiej i kapłańskiej” – tak zatytułowane zostało sympozjum, które odbyło się 14 października w auli gnieźnieńskiego Seminarium Duchownego. Sympozjum zorganizowane zostało z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Antoniego Siemianowskiego, filozofa, wykładowcy i wychowawcy wielu pokoleń księży.


Swoją wdzięczność za wieloletnią pracę oraz życzenia wyraził prymas Polski abp Wojciech Polak. Gratulacje z okazji jubileuszu przekazał również dziekan Wydziału Teologicznego, ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak. Laudację wygłosił prof. Krzysztof Stachewicz z Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej UAM, współredaktor księgi jubileuszowej, przygotowanej z okazji jubileuszu. Uroczystości stały się również okazją do wygłoszenia referatów naukowych na temat filozofii i współczesnych poszukiwań orientacji (prof. Marek Szulakiewicz) i pastoralnego wymiaru filozofii (ks. prof. Jan Krokos).


Ks. Antoni Siemianowski filozofię w PWSD w Gnieźnie wykładał od 1966 r., uczył również w innych ośrodkach naukowych w Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu. Pisał liczne artykuły i eseje filozoficzne, jest autorem 15 książek. W roku akademickim 2015/16 przeszedł na emeryturę. Obecnie pracuje nad kolejną książką, poświęconą problematyce europejskiego myślenia o człowieku. M. Białkowska
Fot. M. Białkowska  

Polecamy