środa, 26 lutego 2020 r.

Strzelno: 800-lecie bazyliki

Z udziałem abp. Stanisława Gądeckiego i abp. Wojciecha Polaka odbyły się 16 października w Strzelnie uroczystości 800-lecia konsekracji miejscowej bazyliki Świętej Trójcy. Podczas dziękczynnej Mszy św. Prymas Polski dokonał poświęcenia i namaszczenia nowego neoromańskiego ołtarza dla wiekowej świątyni.


„Kościół to przeszłość, z której wyrastamy, teraźniejszość, w której żyjemy i przyszłość, do której idziemy. Dziś jesteśmy świadkami spotkania przeszłości z teraźniejszością ku przyszłości, bo z jednej strony chcemy ze czcią wspominać 800-lecie konsekracji tej świątyni, z drugiej, poprzez poświęcenie ołtarza, pragniemy przeżyć naszą wspólnotę z Jezusem i spojrzeć ku przyszłości” – mówił na początku Mszy św. abp Wojciech Polak.


Przypomniał również, sięgając do obrzędu poświęcenia ołtarza, że jest on znakiem Chrystusa, stołem świątecznym dla wszystkich, miejscem ścisłego zjednoczenia z Bogiem oraz źródłem jedności Kościoła i braterskiej zgody. Jest także centrum świątyni, przy którym wielbić chcemy Boga i stać przed Nim z dziękczynieniem. „Do takiej wdzięczności Chrystus nas dziś zaprasza” – dodał Prymas Polski.


Do jubileuszu i dokonanego w czasie uroczystości poświęcenia ołtarza nawiązał też w homilii metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, który ze Strzelna pochodzi. Jak mówił, moment dawnej konsekracji świątyni posiada dla nas niebagatelne znaczenie, bowiem dopiero od tego dnia budynek kościelny może być nazywany prawdziwie domem Bożym.


„To jakby chwila chrztu świętego dla tej budowli” – zaznaczył przewodniczący KEP, wskazując dalej na dwa podstawowe zadania świątyni, jakimi są zjednoczenie oraz przebaczenie i uświęcenie Ludu Bożego. Wyjaśniając pierwsze z nich sięgnął do starotestamentowego opowiadania o wizji Jakuba, który we śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi i sięgającą swym wierzchołkiem nieba. Opowiadanie to – tłumaczył metropolita poznański – przyrównuje Kościół do drabiny, która łączy niebo z ziemią, łączy stworzenie ze Stwórcą, ukazuje miejsce, w którym miłość ludzka wstępuje ku niebu, a miłość Boża zstępuje ku ziemi i wreszcie ukazuje miejsce, które łączy ludzi między sobą. „Ta budowla została wzniesiona dla Kościoła-wspólnoty. Ona po to istnieje, aby gromadzić wiernych, tak, aby, przynajmniej podczas modlitwy, mieli oni jedno serce i jedną duszę” – dodał abp Gądecki.


Przewodniczący KEP nawiązał też do obrzędu poświęcenia i namaszczenia ołtarza, przypominając, że Ołtarzem Nowego Przymierza jest nie tylko ten materialny przedmiot, ale także jego pierwowzór, czyli krzyż Chrystusa. „Na krzyżu dokonało się przejście od ołtarza materialnego do ołtarza duchowego. W nowej świątyni, którą jest ciało Chrystusa, sam Chrystus staje się żywym ołtarzem niebiańskiej świątyni” – podkreślił metropolita poznański i wskazał, że „na wzór Chrystusa serce każdego chrześcijanina stało się duchowym ołtarzem, na którym składana jest ofiara miłości”.


Mszę św. wraz z abp. Wojciechem Polakiem i abp. Stanisławem Gądeckim celebrowali m.in. bp senior Bogdan Wojtuś oraz kapelan prezydenta RP ks. Zbigniew Kras. Obecni byli także kapłani z archidiecezji gnieźnieńskiej, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, konserwatorzy zabytków pracujący przy strzeleńskiej świątyni oraz dobrodzieje, darczyńcy i zasłużeni dla parafii, którzy otrzymali od Prymasa Polski medale wybite z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wszystkim za obecność i modlitwę dziękował proboszcz parafii ks.  kan. Otton Szymków.


Strzeleńska bazylika Świętej Trójcy jest budowlą romańską powstałą na przełomie XII i XIII wieku. Jej konsekracji dokonał biskup włocławski Barth za panowania papieża Inocentego III (1198-1216). Świątynia była kilkukrotnie przebudowana, najpierw w stylu gotyckim, a później barokowym. Do dziś w obwodzie kościoła zachowały się pierwotne romańskie mury. We wnętrzu zobaczyć można również dwie romańskie kolumny z personifikacją cnót i przywar ludzkich. Południowa wyobraża personifikację tych pierwszych: sprawiedliwości, wiary, mądrości, pobożności, czystości, cierpliwości, pokory, posłuszeństwa, wstrzemięźliwości, pokoju Chrystusowego. Druga, północna, ukazuje personifikację przywar: gniewu, morderstwa, pychy, bezbożności, krzywoprzysięstwa, obżarstwa, rozpusty, zawiści, bluźnierstwa, swawoli. Obie należą do najcenniejszych tego typu zabytków w Europie.


B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy