środa, 19 lutego 2020 r.

Sympozjum o rodzinie

Adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Amoris leatitia”i płynącej z niej zachęcie do odnowy duszpasterstwa rodzin poświęcone było IX Diecezjalne Sympozjum o Małżeństwie i Rodzinie zorganizowane 22 października w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie.


Jak napisał w liście skierowanym do uczestników sympozjum Prymas Polski abp Wojciech Polak, wspomniana adhortacja, jak również ostatni synod poświęcony misji rodziny w Kościele i współczesnym świecie, w sposób naturalny wyznaczają kierunek działań duszpasterskich w tym obszarze i ukierunkowują troskę Kościoła przede wszystkim na zagadnienia narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny. Jak to rozumieć i co ważniejsze zrealizować w codziennym duszpasterskim działaniu tłumaczył ks. dr hab. Jacek Goleń, kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin na KUL.


„Papież pragnie zachęcić Kościół do wyjścia z wielkodusznością, gorliwością, miłością i wrażliwością do narzeczonych, małżonków i par znajdujących się w różnych sytuacjach i na różnych etapach. Dlaczego potrzeba ożywienia i w jaki sposób zrealizować ten zamiar?” – pytał i w odpowiedzi, opierając się na papieskim dokumencie i własnych doświadczeniach z pracy z małżeństwami i rodzinami wskazał na cztery prawa działalności Kościoła wyraźnie zaakcentowane w „Amoris leatitia”. Pierwszym z nich – mówił – jest prawo działania łaski. A skoro tak, silny akcent trzeba położyć na modlitwę za siebie i za tych, do których jesteśmy posłani.


Drugie prawo to prawo miłości duszpasterskiej. Tutaj – jak  tłumaczył kapłan – chodzi nie tylko o „firmowy uśmiech”, czy wyuczoną życzliwość, ale wielkoduszną troskę o dobro drugiego człowieka, a poszukiwanie tych, którzy są daleko.


„Według papieskiego dokumentu musimy czynić duszpasterstwo rodzin bardziej misyjnym, bliskim ludziom, gościnnym i towarzyszącym” – stwierdził dodając, że prawo to urzeczywistnia się przede wszystkim we wspólnocie parafialnej. „Każdy świecki powinien czuć się apostołem. Wszyscy powinni być znakiem miłości i bliskości tam, gdzie życie rodzinne nie przebiega w pokoju i radości” – zaznaczył. Ogromną rolę do spełnienia mają tu także duszpasterze, którzy – jak cytował dalej Franciszka ks. Goleń – nie mogą czuć się zadowoleni stosując jedynie prawa moralne wobec osób żyjących w sytuacjach nieregularnych, jakby były kamieniami, które wrzuca się w życie tych osób. „Wierząc, że wszystko jest czarne lub białe, czasami zamykamy drogę łaski i zniechęcamy do wysiłków na rzecz świętości” – przestrzegał za papieżem kapłan.


Trzecie prawo to prawo krzyża, które – jak tłumaczył – działa w życiu każdego człowieka i posiada niezrównaną skuteczność duchową, jest jednak po ludzku trudne do przyjęcia. „Miłość wierna, nierozerwalna, uczciwa, czystość, trwanie przy drugim mimo trudności, cóż to jest innego, jeśli nie prawo krzyża” – zauważył podając przykłady z życia. Papież – mówił dalej – chce abyśmy z czułością towarzyszyli małżeństwom, parom, osobom cierpiącym. Nie chodzi tu o czułostkowość, ale o uwagę, poświęcenie czasu, którego tak często brakuje – bo obowiązki, interesanci, zadania, itd. Byle zabezpieczyć się przed cudzym bóle. Dotyczy to także kapłanów. A przecież miłość to przede wszystkim poświęcony drugiemu czas.


I ostatnie prawo misyjności Kościoła. Wspólnoty kościelne – przypomniał ks. Goleń – nie istnieją dla siebie, ale dla świata, nawet jeśli ten świat reaguje gniewem. „Chodzi o to, abyśmy byli bardziej misyjni tam, gdzie Bóg nas stawia, także we własnych rodzinach. W odniesieniu do Duszpasterstwa Rodzin chodzi o wyjście do młodych ludzi i małżonków, a nie ograniczanie się do organizowania kursów i zadowalanie się, że ktoś się zgłosił” – tłumaczył.


Prelegent wskazał także pokrótce najważniejsze kierunki i sposoby odnowy Duszpasterstwa Rodzin akcentując, że odnowa ta będzie owocna, jeśli będzie realizowana przede wszystkim w parafiach. Konieczna jest – jak mówił – zmiana modelu Duszpasterstwa Rodzin z organizacyjno-akcyjnego na formacyjny, a więc troska o przemianę serc. Ponadto wspomniane uaktywnienie Duszpasterstwa Rodzin w parafiach, odnowę i pogłębienie formacji duchowieństwa do Duszpasterstwa Rodzin  oraz o formację małżonków do towarzyszenia narzeczonym i małżeństwom.


Podczas sympozjum była także mowa o misyjności Domowego Kościoła, do czego wprowadzenia dokonał organizator sympozjum ks. dr Franciszek Jabłoński. Świadectwami z codziennej pracy podzielili się także małżonkowie należący do ruchu, członkowie poradnictwa rodzinnego, animatorzy misyjni, byli misjonarze oraz kapłan zaangażowany w działalność Domowego Kościoła. Przed częścią wykładową uczestnicy sympozjum spotkali się na Mszy świętej.


Warto dodać, że w archidiecezji gnieźnieńskiej wraz z pierwszą niedzielą Adwentu wchodzi w życie nowa instrukcja duszpasterska regulująca zasady przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa. Główna zmiana dotyczy przygotowania bliższego, czyli tzw. „kursu przedmałżeńskiego”, który nie będzie już realizowany w ramach katechezy ponadgimnazjalnej. Według nowej instrukcji podstawową i obowiązkową formą bliższego przygotowania do małżeństwa obowiązującą narzeczonych w archidiecezji gnieźnieńskiej będzie udział w cyklu katechez, w którym uczestnictwo trzeba będzie rozpocząć najpóźniej pół roku przed planowanym ślubem.


B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk, ks. F. Jabłoński  

Polecamy