sobota, 22 lutego 2020 r.

Zmarł Wojciech Stróżewski

Zmarł Wojciech Stróżewski, ojciec ks. Mateusza Stróżewskiego, wikariusza w parafii pw. bł. Michała Kozala w Wągrowcu oraz kleryka Jacka Stróżewskiego. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 18 października. Msza św. żałobna w kościele kolegiackim pw. św. Floriana w Chodzieży o godzinie 12.00. Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu parafialnym w Chodzieży o godz. 13.00.  


Zmarłego polecajmy w modlitwie Bożemu miłosierdziu, pamiętajmy o jego najbliższych.  

Polecamy