czwartek, 20 lutego 2020 r.

Abyśmy byli jedno

„Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” – pod takim hasłem przebiegać będzie od 18 do 25 stycznia tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Łotwy.

 

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, homilie oraz informacje o sytuacji ekumenicznej na Łotwie. Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z 1. Listu Apostoła Piotra 2,9. Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy poniżej. 

 

Dzień 1: Niech kamień zostanie odsunięty

Dzień 2: Wezwani, aby być posłańcami radości

Dzień 3: Świadek wspólnoty

Dzień 4: Wezwani do głoszenia Ewangelii

Dzień 5: Apostolska wspólnota

Dzień 6: Posłuchajcie tego snu

Dzień 7: Wspólna modlitwa

Dzień 8: Serca gorejące pragnieniem jedności

 

BROSZURA pdf

Polecamy