czwartek, 20 lutego 2020 r.

Chrzest wezwaniem

Polska i Europa odeszły od korzeni, które wyrastają z Gniezna powiedział kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy św. dziękczynnej za łaskę Chrztu świętego i jubileusz Chrztu Polski. Rocznica – jak mówił – jest szczególnym powodem, by przypatrzeć się kościelnej chrzcielnicy, by do niej powrócić duchowo w modlitwie, refleksji, dziękczynieniu.


Metropolita warszawski odprawił 9 stycznia Mszę św. w Świątyni Opatrzności Bożej. W homilii zwrócił uwagę, że Eucharystia dziękczynna za łaskę Chrztu św. i łaskę przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa sprawowana jest w wigilię pamiątki Chrztu św. Pana Jezusa w Jordanie. Zachęcając przy tej okazji do przyjrzenia się własnemu chrztowi św., kard. Nycz powiedział, że jest to wielkie wezwanie do wchodzenia coraz głębiej w tajemnicę miłości Boga do nas, tajemnicę Kościoła, tajemnicę liturgii i modlitwy. „Chrzest św. jest wezwaniem do pogłębiania tego wszystkiego, co w zalążku jako łaska i dar wiary, zostało nam dane w tym sakramencie” – wyjaśnił kaznodzieja. Zdaniem metropolity warszawskiego, odpowiedzią na łaskę Chrztu św. jest postawa miłosierdzia wobec bliźnich i wiara. „Bóg każdego z nas obdarza łaską wiary, ale od człowieka zależy czy się otworzy i ten dar wiary przyjmie” – powiedział.


Zwrócił także uwagę, że 1050-lecie Chrztu Polski jest szczególnym powodem, by przypatrzeć się kościelnej chrzcielnicy, by do niej powrócić duchowo w modlitwie, refleksji, dziękczynieniu. „Pokazujemy nie tylko ten indywidualny wymiar tego, co się stało przy chrzcielnicy gnieźnieńskiej, gdzie został ochrzczony Mieszko I i jego żona. Ale wiemy, że ten chrzest w Gnieźnie miał ogromne skutki społeczne i historyczne. Polska została wprowadzona do rodziny narodów chrześcijańskich, do chrześcijańskiej Europy” – przypomniał kard. Nycz dodając, że jubileusz stawia także pytanie o konsekwencje wszczepienia Polski w chrześcijańską Europę i Kościół powszechny. „Z historii wiemy, że chrzest wydał piękne owoce w poszczególnych epokach. Ale też wiemy, jak w epoce oświecenia i w tak zwanych czasach ponowoczesnych Europa, a także niestety i Polska, w znacznej mierze odeszła od tych korzeni, które wyrastają z Gniezna” - mówił kardynał.


Zwrócił także uwagę, że odejście od chrześcijańskich korzeni i utrata tożsamości powodują, że nie możemy poradzić sobie z problemami współczesności. Na zakończenie homilii kard. Nycz zwrócił się do obecnych na Mszy św. darczyńców z całej Polski, dziękując im, że niestrudzenie od wielu lat swoimi ofiarami budują to miejsce. Metropolita warszawski wyraził nadzieję, że kolejne dziękczynienia za łaskę Chrztu św. będzie przeżywane już w górnym kościele.


Podczas Mszy św. na ołtarzu zostało złożonych 11 tys. intencji, które na tę okoliczność nadesłali darczyńcy z całej Polski. Liturgie dziękczynne za łaskę Chrztu św. odprawiane są w Świątyni Opatrzności Bożej cyklicznie, wraz z początkiem roku.


za „Gość Niedzielny”

Polecamy