poniedziałek, 24 lutego 2020 r.

Ekumenicznie

W sobotę 23 stycznia, w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne. W podobnej modlitwie w Koninie uczestniczyli wcześniej uczniowie z Goliny.


Nabożeństwu w Markowicach przewodniczył proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Bydgoszczy ks. pastor Marek Loskot. W ekumenicznej modlitwie uczestniczyli także: ks. dr Rafał Białek z referatu ekumenicznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz proboszcz markowickiej parafii ks. prał. Jacek Dziel. Nabożeństwo uświetnił śpiewem miejscowy chór „Chorus Mariae Reginae”. Podczas wspólnej modlitwy pastor Loskot wręczył ks. Jackowi Dzielowi różę luterańską w podziękowaniu za otwartość i wspólną modlitwę. Po nabożeństwie zebrani w bazylice wysłuchali krótkiego koncertu chóru luterańskiego z bydgoskiej parafii. Ponadto regionalista Edmund Mikołajczak wygłosił wykład pt. „Markowice – wieś dwóch religii i dwóch narodów”. Ostatnim punktem uroczystości był wernisaż wystawy „Wspólna pamięć. Wilamowitzowie w dziejach Markowic” – nowej ekspozycji czasowej w muzeum markowickiego sanktuarium.


W obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan aktywnie włączyli się także uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie,  którzy wraz z nauczycielami i opiekunami wzięli udział w  okolicznościowym nabożeństwie w parafii ewangelicko-augsburskiej Świętego Ducha w Koninie. Przewodniczył mu proboszcz tamtejszej parafii ks. Waldemar Wunsz. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także: bp senior diecezji włocławskiej Bronisław Dembowski, ks. Tadeusz Jelinek z kościoła ewangelicko - reformowanego w Żychlinie oraz księża z konińskich dekanatów. Homilię wygłosił ks. prałat Dariusz Kaliński – proboszcz  parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Po nabożeństwie grupa z Goliny skorzystała z zaproszenia na słodką agapę. W podzięce za spotkanie pastor Wunsz otrzymał figurkę Dzieciątka Jezus wraz z dedykacją i życzeniami. Warto dodać, że w czasie wizyty w kościele ewangelików dzieci i nauczyciele mogli zwrócić uwagę na podobieństwa i różnice w sprawowaniu niedzielnych nabożeństw u katolików i ewangelików.Fot. S. Jasiński, G. Kamiński, W. Dybczak, K. Kusiołek, P. Ciesielski

Polecamy