poniedziałek, 24 lutego 2020 r.

Gościnnie w Kołdrąbiu

„Bądźcie uważni, wrażliwi i odważni” – prosił wychowanków Domu Dziecka w Kołdrąbiu abp Wojciech Polak. Prymas Polski gościł w "Słonecznej Przystani" 7 stycznia. Były życzenia, opłatek i jasełkowy spektakl przygotowany specjalnie z tej okazji przez dzieci. 


Tym razem bożonarodzeniowe przedstawienie zwracało uwagę na brak miłości w relacjach między ludźmi, także tymi najbliższymi. Pycha, chciwość, nieumiarkowanie, gniew i pozostałe grzechy główne, które młodzi aktorzy doskonale zilustrowali, nie tylko skutecznie psują atmosferę świąt, ale przede wszystkim przesłaniają to, co w życiu najważniejsze. A najważniejsza jest miłość, ta wytrwała i codzienna. „Miłość pozwala nam powiedzieć: ty jesteś ważny, ważna” – mówił abp Polak dziękując za jasełkowy spektakl. Życzył też wychowankom domu, by byli uważni, wrażliwi i odważni, bez tego bowiem trudno dostrzec w życiu znaki Boże i podążać za tą Miłością, która narodziła się w ubogiej, samotnej stajence w Betlejem. Wychowawcom zaś i przyjaciołom placówki dziękował za serce i wsparcie. „Bóg zapłać za to, że jesteście, że kochacie i że potraficie dzielić się dobrem. Niech wam w tym Pan Bóg błogosławi” – mówił.


Noworoczne odwiedziny w Domu Dziecka w Kołdrąbiu to długoletnia tradycja. Abp Polak gościł w „Słonecznej Przystani” wielokrotnie jeszcze jako biskup pomocniczy gnieźnieński. Dom odwiedzał też abp Henryk Muszyński i abp Józef Kowalczyk. Spotkanie na początku nowego roku gromadzi też przyjaciół, darczyńców, sponsorów i przedstawicieli instytucji zaprzyjaźnionych i współpracujących z placówką, w której obecnie opiekę znajduje czterdzieścioro troje wychowanków.


Fot. B. Kruszyk 

Polecamy