poniedziałek, 24 lutego 2020 r.

Inowrocław: w intencji śp. kard. Glempa

Prymas Polski abp Wojciech Polak odprawił 17 stycznia w kościele pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu Mszę św. w intencji śp. kard. Józefa Glempa i wręczył ustanowioną przez niego nagrodę „Ku chwale”. Jej tegorocznym laureatem jest dziekan inowrocławski ks. prałat Leszek Kaczmarek.


Wspólna modlitwa w bliskości trzeciej rocznicy śmierci kard. Józefa Glempa, w kościele, w którym został ochrzczony, była okazją do wspomnienia i podziękowania za życie i pasterskie posługiwanie Prymasa. Wspólnie z abp. Wojciechem Polakiem Eucharystię sprawowali: proboszcz parafii ks. prałat Leszek Kaczmarek, ks. kan. Paweł Kowalski, ks. kan. Zenon Rutkowski oraz ks. kan. Zbigniew Przybylski, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. We wspólnej modlitwie, oprócz parafian i członków organizacji i stowarzyszeń kościelnych, uczestniczyli także członkowie rady i pracownicy działającego w Inowrocławiu Instytutu Prymasa Glempa.


„Tutaj, w Inowrocławiu, w parafii, w której Ksiądz Prymas Józef został ochrzczony i do której z wdzięcznością za ten wielki dar sakramentu chrztu świętego tak chętnie co roku przybywał, wielu z was gromadziło się wokół niego, z głębokim szacunkiem za dar jego ludzkiej serdeczności, którym nas wszystkich obdarowywał, i jednocześnie miłości pasterza, która objawiała jego otwarte serce” – mówił w homilii abp Wojciech Polak. Jak dodał, postawa miłości i miłosierdzia była w świadomości kard. Glempa tą najpełniej wyrażającą zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, czego przykład i zachętę nam pozostawił.


„Wiele sytuacji z życia kardynała Józefa świadczy o tej postawie głębokiej miłości i miłosierdzia, autentycznej troski o dobro innych, choć wówczas nie zawsze przez wszystkich zrozumiałej” – przyznał Prymas Polski. „Wspomnijmy choćby – kontynuował – to mocne wezwanie z jakże dramatycznych grudniowych dni 1981 roku, w którym, jak sam mówił, wzywał do rozsądku, nawet za cenę narażenia się na zniewagi (…) nawet «gdyby miał boso iść i na kolanach błagać, by nie doszło do bratobójczych walk i rozlewu krwi, do śmierci niewinnych ludzi». Trzeba nam wciąż na nowo odczytywać tę postawę miłości i miłosierdzia” – stwierdził abp Polak.


Nawiązał także do czytanej tego dnia Ewangelii o cudzie w Kanie Galilejskiej wskazując na Maryję jako Tę, którą we wspomnianej postawie miłości i miłosierdzia naśladować powinniśmy. To postawa człowieka o dobrych oczach i wrażliwym sercu – tłumaczył. – Postawa kogoś, „kto nie pozostaje obojętny na los innych, ale usiłuje, jak może i potrafi, konkretnie dopomóc. To postawa człowieka wrażliwego, dla którego liczy się nie tylko własne zadowolenie czy spokój, ale przede wszystkim sytuacja bliźnich”.


„Postawa Matki Jezusa w Kanie Galilejskiej może i do nas na nowo przemówić” – wskazał Prymas. – „Czego w tej sytuacji oczekuje od nas Jezus? – pytał. – Oczekuje czujnych i dobrych oczu, serca pełnego miłosierdzia, rąk pragnących pomagać (…) A więc naszą odpowiedzią, którą dajemy w tylu codziennych sytuacjach naszego życia, odpowiedzią zawartą choćby w znanych nam uczynkach miłosiernych co do duszy i do ciała, niech będzie miłosierdzie. Może trzeba właśnie te uczynki na nowo podjąć i w dzisiejszej rzeczywistości jeszcze raz je odkryć. Zastanowić się, co one dziś znaczą i wcielać je w życie” – zachęcał Prymas Polski.


Podczas Mszy św. abp Wojciech Polak wręczył też ustanowioną przez kard. Józefa Glempa w 2009 roku nagrodę „Ku chwale”. Statuetka przyznawana jest co roku za szczególną duchową i intelektualną pracę na rzecz Ziemi Kujawskiej. Jej tegorocznym laureatem jest zasłużony inowrocławski kapłan ks. prałat Leszek Kaczmarek, proboszcz miejscowej parafii pw. Zwiastowania NMP i dziekan jednego z inowrocławskich dekanatów.

 

BK KAI
Fot. M. Królak, J. Misterski

Polecamy