sobota, 22 lutego 2020 r.

O miłosierdziu i sprawiedliwości

Sympozjum naukowe „Sprawiedliwość i miłosierdzie w judaizmie i chrześcijaństwie” z udziałem naukowców i przedstawicieli wspólnot żydowskich oraz Kościoła katolickiego zakończyło 19 stycznia obchody tegorocznych Gnieźnieńskich Dni Judaizmu.


Temat konferencji wybrano nieprzypadkowo. Zachętą do przyjrzenia się kwestii sprawiedliwości i miłosierdzia w ujęciu dwóch wielkich religii monoteistycznych był trwający z woli papieża Franciszka Rok Miłosierdzia. „Ojciec Święty zachęca nas, abyśmy na nowo odkryli w sobie powołanie do bycia miłosiernym. Abyśmy zastanowili się, co to znaczy być miłosiernym i jak to wezwanie realizować zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. I ta zachęta papieża była dla nas bezpośrednią inspiracją, aby podjąć temat miłosierdzia, ale i sprawiedliwości, są to bowiem dwa przymioty Boga nierozerwalnie z sobą związane” – tłumaczył podczas spotkania z dziennikarzami biblista ks. dr hab. Paweł Podeszwa.


Kapłan przyznał również, że temat ten domaga się szczególnie uważnej refleksji, bowiem w mentalności potocznej miłosierdzie i sprawiedliwość postrzegane są często jako wzajemnie się wykluczające. „To zagadnienia rodzące wiele pytań i zarazem nieporozumień. Ludzie niekiedy uważają, że miłosierdzie Boga narusza sprawiedliwość, że Bóg miłosierny nie może być do końca sprawiedliwy, a sprawiedliwy nie może być miłosierny. Chcieliśmy zatrzymać się nad tą problematyką i zobaczyć, jak widzi te kwestie judaizm, a jak chrześcijaństwo, w oparciu o źródła, którymi dysponujemy” – wyjaśnił ks. Podeszwa.


W czasie spotkania głos zabrali m.in.: prof. dr hab. Stanisław Krajewski z Uniwersytetu Warszawskiego, Tomasz Krakowski reprezentujący Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie, Michał Samet reprezentujący Gminę Wyznaniową Żydowską w Gdańsku, ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, wspomniany ks. dr hab. Paweł Podeszwa z Wydziału Teologicznego poznańskiego UAM oraz współorganizator sympozjum i Dni Judaizmu ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, kierownik  Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego w Kolegium Europejskim w Gnieźnie.


Dyskusji przysłuchiwali się studenci Kolegium Europejskiego, klerycy gnieźnieńskiego seminarium duchownego, osoby zainteresowane tematem oraz zaproszeni goście m.in. przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu Alicja Kobus.


Ostatni akcent Dni Judaizmu był również okazją do podsumowania trwających tydzień obchodów. W tym roku ich program adresowany był przede wszystkim do ludzi młodych, w szczególności do gimnazjalistów. Uczniowie gnieźnieńskich szkół obejrzeli film „Fabryka wielkich mistrzów” opowiadający o białostockim getcie, w którym kilkunastoosobowa grupa malarzy pochodzenia żydowskiego kopiowała zlecone przez Niemców obrazy z nadzieją, że niemieccy faszyści, znawcy sztuki, pozostawią ich przy życiu. Młodzież miała również okazję spotkać się z reżyserem obrazu Dariuszem Grzeszczykiem.


W ramach Dni Judaizmu w Gnieźnie gościli również ambasador Izraela w Polsce Anna Azari oraz naczelny rabin Polski Michael Schudrich, którzy 18 stycznia spotkali się z Prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem.


BK KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy