sobota, 22 lutego 2020 r.

Objawienie Pańskie (video)

„W postaciach Mędrców ze Wschodu możemy odkryć los tych wszystkich, którzy otwarcie czy nie, wprost lub niewypowiedzianie, tęsknią za spotkaniem z Bogiem. Noszą je ukryte w swoim sercu, zawarte w rozterkach i pragnieniach, poszukiwaniach i nadziejach” – mówił w uroczystość Objawienia Pańskiego abp Wojciech Polak.


Prymas Polski przewodniczył w południe w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św., pod koniec której poświęcił tradycyjne kadzidło i kredę do oznaczenia drzwi domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. „Boże Narodzenie to w istocie Objawienie Pańskie” – mówił w pierwszych słowach homilii dodając, że to właśnie w Nowonarodzonym, w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie objawił się ludzkości Odwieczny Bóg. Jego przyjście, objawienie się nam – dodał – „przywraca światu pełny, to znaczy Boży wymiar”. „Gdzie prawdziwie rodzi się Bóg, tam świat staje się inny, Boży. Gdzie rodzi się Bóg, tam również człowiek rodzi się do nowego życia – mówił abp Polak, przypominając za Soborem Watykańskim II, że w objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości Chrystus objawia również w pełni człowieka samemu człowiekowi, odsłania przed nim jego najwyższe powołanie. „Ukazuje w ten sposób, kim jest człowiek, jaka jest jego godność, jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie, gdzie jest cel jego ludzkiej wędrówki, gdzie sens wszystkich jego zmagań, gdzie nadzieja, dla której ostatecznie żyje na tym świecie, pracuje, cierpi i idzie przez życie” – tłumaczył metropolita gnieźnieński.


Ale przez objawienie – mówił dalej – poznajemy jeszcze jedną prawdę, wcale nie tak oczywistą i to nie tylko dla ówczesnego świata, a mianowicie, że wszyscy ludzie są „współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię”. „Taka jest wola Boga. Bóg nie jest bowiem tylko niektórych i dla niektórych. Bóg nie jest Bogiem wybranych i dla wybranych. Bóg nie jest dla nielicznych. On jest dla wszystkich. To Dzieciątko, narodzone w Betlejem, przyszło nie tylko dla ludu Izraela reprezentowanego przez pasterzy z Betlejem, ale także dla całej ludzkości reprezentowanej dziś przez Mędrców ze Wschodu. Taka jest prawdziwa i ostateczna perspektywa i sens Bożego Narodzenia” – podkreślił Prymas Polski.


Historia Mędrców ze Wschodu to jednak nie tylko historia objawienia się Boga ludzkości, ale również ilustracja powołania i tęsknoty człowieka do spotkania z Bogiem. W postaciach Mędrców – mówił abp Polak – odkryć bowiem możemy „los tych wszystkich, którzy w taki czy inny sposób, otwarcie czy nie, wprost lub niewypowiedzianie, tęsknią za spotkaniem z Bogiem. „Noszą je ukryte w swoim sercu, zawarte w rozterkach i pragnieniach, w poszukiwaniach, nadziejach i oczekiwaniach. Nie tylko jednak skrywają te tęsknoty w sobie, ale idą za nimi, jak Mędrcy za światłem gwiazdy, by spotkać prawdziwego Boga. Na Boże objawienie człowiek odpowiada bowiem wiarą, to znaczy odpowiada powierzeniem się Bogu, ufnością i okazywanym Mu zaufaniem” – dodał metropolita gnieźnieński, zachęcając, by na tym właśnie, na wierze budować swoje życie i wzorem Mędrców, być uważnym i otwartym na Boże znaki. 


Mszę św. wspólnie z Prymasem Polski celebrowali: biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof Wętkowski, kanonicy Kapituły Prymasowskiej oraz gnieźnieńscy kapłani. Po zakończeniu Eucharystii na placu przy katedrze abp Polak powitał gnieźnieński Orszak Trzech Króli. 


BK KAI

 

      

Fot. B. Kruszyk  

Polecamy