poniedziałek, 24 lutego 2020 r.

Spotkanie z Prezydentem RP (video)

Prymas Polski abp Wojciech Polak uczestniczył 14 stycznia w noworocznym spotkaniu prezydenta RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami najważniejszych religii i wyznań obecnych w Polsce. "Pragniemy nadal rozświetlać drogi Ojczyzny światłem wydobytym z Ewangelii" - mówił składając życzenia. 


W krótkim przemówieniu prezydent Andrzej Duda podkreślił, że „dobre współistnienie w Polsce ludzi różnej wiary, ale w istocie wierzących w jednego Boga, jest naszą wielką, wielowiekową tradycją”. Jak zauważył, w każdej religii człowiek, wraz z jego wolną wolą, musi być i jest pojmowany w sposób w najwyższym stopniu podmiotowy. „Za tym idzie przesłanie o wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co stanowi podstawę wspólnoty” – podkreślił prezydent RP. Przyznał również, że wiara w Boga buduje człowieka, a wartości moralne przyczyniają się do budowy państwa opartego na zdrowych zasadach. Takie państwo szanuje każdego człowieka i traktuje go podmiotowo – to jest absolutną podstawą budowania wspólnoty obywateli. Z kolei na ludziach wierzących wszystkich religii i wyznań spoczywa obowiązek budowy lepszego świata, z uwzględnieniem potrzeb i sposobu myślenia każdego bliźniego - mówił. 


W imieniu Kościoła katolickiego głos zabrał Prymas Polski abp Wojciech Polak. 


„W imieniu Kościoła Katolickiego bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za złożone nam życzenia. Pragniemy je odwzajemnić. Początek roku niewątpliwie przynosi nowe nadzieje. Mówi o nowych wyzwaniach. Otwiera nową przestrzeń dla naszej aktywności. Ostrzega także, abyśmy liczyli się z naszymi ograniczeniami i naszą ludzką kondycją. Uczy również pokory, w tej zbawiennej przecież  świadomości, że nasze życie i działania są ostatecznie w rękach samego Boga. Dla nas, jako ludzi wierzących, to przekonanie nie odrywa nas jednak od zaangażowania w nasze życie i powołanie, w zadania, które są przed nami, w podejmowanie troski o dobro wspólne, w budowanie naszego ojczystego domu. Obecność Boża – jak nam wyjaśnia papież Franciszek – towarzyszy bowiem szczeremu poszukiwaniu, by znajdować oparcie i sens dla naszego życia. On przecież żyje pośród obywateli, krzewiąc solidarność, braterstwo, pragnienie dobra, prawdy i sprawiedliwości. Obecność Boga jest podstawą ładu społecznego, nie zaś lęku czy agresji, zrodzonych z nadużywania i wykorzystywania Boga dla własnych interesów. Pragniemy gorąco życzyć, i o to także jako wspólnota katolicka się modlimy, aby Pańskim działaniom, Panie Prezydencie, towarzyszyło Boże błogosławieństwo, a pomyślność wszystkich obywateli oraz troska o potrzebujących pomocy i wsparcia, wyznaczały konkretne działania, podejmowane w duchu dobra wspólnego. Przygotowując się do tegorocznych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski z wdzięcznością spoglądamy w naszą przeszłość. Przekonani o wyzwalającej mocy chrześcijaństwa ufamy, że zarówno wspólna refleksja podejmowana już w marcu w czasie X Zjazdu Gnieźnieńskiego, który od swych początków jest zawsze spotkaniem ekumenicznym i międzyreligijnym oraz kwietniowe uroczystości jubileuszowe, przyczynią się do odnowy naszego świadectwa i naszej chrześcijańskiej obecności. Wierni wezwaniu zakończonego pięćdziesiąt lat temu Soboru Watykańskiego II, pragniemy bowiem nadal rozświetlać drogi Ojczyzny naszej światłem wydobytym z Ewangelii oraz wnosić w nasze wspólne życie te wartości, którymi nas samych ubogaca Jezus Chrystus” – mówił Prymas Polski.W spotkaniu uczestniczyli również m.in.: prawosławny ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej abp Jeremiasz, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, Mufti Tomasz Miśkiewicz z Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser; sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński oraz ordynariusz polowy WP bp Józef Guzdek.


Do Pałacu Prezydenckiego przybyli także m.in.: abp Eugeniusz Popowicz, zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego w Polsce i metropolita przemysko-warszawski, bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego i bp Marek Izdebski, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-reformowanego, a także przedstawiciele innych Kościołów i wyznań, w tym m.in. Kościoła polskokatolickiego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

 

FOTO www.prezydent.pl

Polecamy